95 Views

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego-3Żaden obiekt użyteczności publicznej nie może zostać dopuszczony do użytku, jeśli Państwowa Straż Pożarna nie dokona jego formalnego odbioru. Ta czynność z kolei wiąże się z wymogiem posiadania stosownego dokumentu, jakim jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego sporządzana jest przez podmioty, które specjalizują się w wykonywaniu tego typu dokumentacji. Wydanie tego szczególnego dokumentu jest oczywiście odpłatne, ale bez niego nikt nie pozwoli na funkcjonowanie obiektu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter opisowy    i zawiera m. in. spis obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz procedury ewakuacyjne. W części drugiej instrukcji znajdują się plany ewakuacji, plany rozmieszczenia sprzętu gaśniczego.
Warto podkreślić, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązuje przez cały czas użytkowania budynku od momentu jego odbioru przez Państwowa Straż Pożarną. Jest to dokument, którego wymagają również firmy ubezpieczeniowe zawierające umowę obejmującą ochroną ubezpieczeniową dany obiekt.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 166 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top