123 Views

Okres wegetacji

Kursy językowe (4)W okresie wegetacji rośliny odchwaszcza się, nawozi nawozami azotowymi, polewa i usuwa przekwitłe pędy. Po zaschnięciu liści, cebule wykopuje się, przesusza i sadzi ponownie jesienią. Dokładne terminy sadzenia i wykopywania cebul zależą od gatunków i podane zostaną poniżej, w ich ogólnym przeglądzie. Tulipany wymagają corocznego przesadzania. Małe rośliny cebulowe (przebiśniegi, krokusy i in.) oraz lilie mogą pozostawać w ziemi wiele lat. Narcyzy warto pozostawić w tym samym miejscu przez 3-4 lata. Najbardziej popularnym przedstawicielem roślin cebulowych jest tulipan. Istnieje kilka tysięcy odmian tego gatunku, podzielonych na kilkanaście grup. Zależnie od odmiany, kwitną od końca marca (tulipan Kaufmanna – z grupy tulipanów „botanicznych”) do końca maja (tulipan z grupy liliokształtnych).

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 166 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top