4 Views

POJAWIENIE SIĘ CZĄSTECZEK

POJAWIENIE SIĘ CZĄSTECZEK
Materia umysłu

Dzięki tej na przemian ułatwiającej i ogra­niczającej funkcji, ekspresja cząsteczek CAM (połączonych z powierzchnią komórek) oraz cząsteczek SAM (wypuszcza­nych przez komórki, aby łączyły się z powierzchnią innych komórek w określonych miejscach) może zmieniać konfigura­cje komórek w danym miejscu, co umożliwia powstawanie różnych kształtów. Tworzenie cząsteczek CAM i SAM jest kontrolowane przez określone geny, a więc ich rola jest dzie­dziczona wewnątrz gatunku, determinując mechanizmy budo­wy organizmu.To jeszcze nie wystarczy. Oprócz pojawienia się cząsteczek CAM, SAM i CJM w określonych miejscach i w określonej liczbie muszą zajść również inne procesy. Kiedy już dzięki sygnałom indukcyjnym rozpocznie się tworzenie kształtu, no­we kombinacje sygnałów nakazują komórkom uaktywnienie bądź wyłączenie kolejnych cząsteczek CAM. Sygnały te skła­dają się z małych cząsteczek czynników wzrostowych, regulu­jących pośrednio lub bezpośrednio uaktywnienie odpowied­nich genów.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 168 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top