6 Views

PROBLEMY PONOWNIE ROZWAŻONE

PROBLEMY PONOWNIE ROZWAŻONE
Materia umysłu

Próby przywrócenia umysłu naturze spowodowały serię kryzy­sów naukowych, gdyż dane dotyczące mózgu, umysłu i za­chowania są niezgodne z teoriami używanymi do ich wyjaś­nienia. Wielu ludzi myśli, że takie twierdzenie jest zbyt śmiałe, bezpodstawne, przedwczesne (więcej danych w końcu wyjaśni sprawę do końca!) lub- po prostu niekonstruktywne. Myślę jednak, że jest wręcz przeciwnie i że moment kryzysu w nauce jest najlepszym czasem do działania. To właśnie wtedy jesteś­my skłonni do nowej interpretacji danych, formułowania no­wych teorii lub tworzenia nowych technik rozwiązywania po­zornych paradoksów. Jeden z najbardziej spektakularnych kry­zysów nauki współczesnej nastąpił, gdy okazało się, że za­stosowanie praw fizyki klasycznej do wyjaśnienia, co się dzie­je, gdy podgrzejemy metalowy blok z wgłębieniem (promie­niowanie ciała doskonale czarnego), prowadzi do niemożliwej sytuacji w wypadku fal krótkich i wysokich energii: w tej tak zwanej katastrofie ultrafioletowej energia staje się nieskoń­czona.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 168 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top