6 Views

PRODUKT KOŃCOWY

PRODUKT KOŃCOWY
Materia umysłu

Komórki znajdują się w wyniku tych procesów blisko siebie, co zmienia dalsze sygnały indukcyjne. Te znów zmieniają ekspresję genów ho- meotycznych, co wpływa na ekspresję innych genów. Pod­stawowymi jednostkami w tej topobiologicznej kaskadzie są komórki, które migrują, obumierają, dzielą się, wysyłają sygnały indukcyjne lub morfogeny, łączą się w warstwy i tak dalej. Geny kontrolują cały proces pośrednio, determinując wydzielanie morforegulacyjnych lub homeotycznych produk- -tów. Jednak na poziomie mikroskopowym los pojedynczej komórki jest specyficzny i zależy od indywidualnej historii rozwoju embrionu. Produktem końcowym jest struktura organizmu. A ponieważ każdy gatunek ma określoną kombinację genów, których fre­kwencja jest ustalona przez dobór naturalny podczas ewolucji, określa ona kształt lub strukturę tkanek charakterystyczną dla danego gatunku.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 168 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top