397 Views

Szkoła policealna – Zielona Góra

Szkoła policealna (1)Technik administracji jest to osoba, która organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi działalność jednostek organizacyjnych, a także organizuje przepływ informacji oraz korespondencji między różnymi instytucjami, sporządza protokoły, kontroluje i porządkuje akta prawne, dokumenty, prezentuje różnorodne dane statystyczne. Tytuł technika administracji upoważnia do pracy między innymi w biurach, urzędach administracyjnych i statystycznych,  urzędach publicznych,  a także prywatnych firmach. Wybierając ten kierunek w szkole policealnej słuchacz spotka się z szeroką wiedzą pojęcia prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego,  a także prawa pracy. Słuchacz pozna także podstawy wiedzy o państwie, podstawy finansowe oraz technikę biurową.  Aby uzyskać tytuł technika administracji należy przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Niektóre szkoły policealne wydają także świadectwa ukończenia takiego kierunku oraz indeks. Wiedza uzyskana na tym kierunku często przydaje się słuchaczom w zwykłych, codziennych sytuacjach społeczno-prawnych, a także umożliwia w krótkim czasie po zakończeniu nauki znaleźć pracę w swoim zawodzie. Aby pogłębić swoją wiedzę z zakresu administracji słuchacze mogą również podjąć specjalistyczne kursy zawodowe i kwalifikacyjne, które w zależności od szkoły policealnej są dostępne w jej ofercie.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 168 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top