Czym powinno wyróżniać się nowoczesne gospodarstwo rolne?

Czym powinno wyróżniać się nowoczesne gospodarstwo rolne?

Istnieje wiele powodów, dla których warto zainwestować w modernizację gospodarstwa rolnego. Sprawdź, co dziś oznacza nowoczesne rolnictwo i jakie technologie są wykorzystywane w prowadzeniu działalności. Poznaj również korzyści, które wynikają z inwestowania w innowacje.

Mechanizacja i cyfryzacja

Podstawą nowoczesnego gospodarstwa jest korzystanie z maszyn rolniczych. Przydatne mogą być m.in. ciągniki, kombajny, glebogryzarki, sadzarki, agregaty uprawowe, siewniki, prasy, samojezdne opryskiwacze, rozsiewacze nawozów czy sieczkarnie. Warto również zainwestować w automatyczne systemy nawadniające, w tym armatki wodne, pompy oraz linie zraszające.

Rolnikowi mogą także przydać się inteligentne systemy, które pozwalają precyzyjnie planować i wykonywać prace na roli, a także analizować różne parametry, np. nasłonecznienie czy poziom wilgotności gleby. W innowacyjnych gospodarstwach rolnych stosuje się m.in. systemy GPS, stacje pogodowe i drony monitorujące uprawy. Dzięki nim rolnik może planować harmonogram i sposób wykonywania prac, a także szybko reagować w sytuacjach kryzysowych, np. w związku z suszą.

Maszyny rolnicze automatyzują pracę, a tym samym ułatwiają ją, usprawniają i poprawiają jej wydajność. Dodatkowymi korzyściami są:

  • ograniczenie strat spowodowanych przez niekorzystne warunki środowiskowe,
  • oszczędności finansowe – związane m.in. z zatrudnianiem pracowników oraz zakupem nawozów, środków ochrony roślin i innych chemikaliów,
  • poprawa bezpieczeństwa pracowników oraz warunków higieniczno-sanitarnych.

Ekologiczne gospodarstwo

Nowoczesne gospodarstwo rolne powinno być prowadzone w sposób przyjazny zarówno człowiekowi, jak i ekosystemowi. Aby rolnik mógł sprzedawać swoje produkty z ekologicznym certyfikatem, powinien przestrzegać określonych zasad, m.in. dbać o dobrostan zwierząt oraz nie stosować syntetycznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Wymagany jest także płodozmian oraz inne zabiegi, które chronią glebę przed erozją i wspierają różnorodność mikrobiologiczną.

Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa zapewnia rolnikowi wiele korzyści, w tym:

  • niższe wydatki na zakup środków ochrony roślin, antybiotyków i nawozów,
  • mniej czasu poświęcanego na wykonywanie zabiegów agrotechnicznych,
  • możliwość naliczania wyższych marż w porównaniu do produktów rolnictwa konwencjonalnego,
  • mniejsze straty wywołane wyjaławianiem gleby i działaniem szkodników,
  • możliwość skorzystania z unijnych dotacji,
  • korzyści wizerunkowe.

Odnawialne źródła energii

Nowoczesny rolnik może znacznie zmniejszyć stałe koszty oświetlenia i zasilania maszyn, gdy zainwestuje w odnawialne źródła energii, np. panele fotowoltaiczne lub biogazownię. Jeśli dodatkowo zakupi magazyn energii, zapobiegnie kosztownym przestojom w działalności.

Nowoczesne budynki

Unowocześnienie gospodarstwa rolnego może także zakładać modernizację budynków, w tym magazynów, hal, szklarni, chlewni czy zagród. Inwestycje dotyczą m.in. systemów klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania czy izolacji termicznej. Dzięki nim rolnik poprawi warunki rozwoju roślin oraz przechowywania produktów.

Leasing – korzystne źródło finansowania w rolnictwie

Inwestycje w modernizację gospodarstwa rolnego wymagają sporych kosztów. Rolnik nie musi przeznaczać jednorazowo dużej kwoty gotówki na zakup sprzętu, oprogramowania czy pojazdów. Może skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania, jakim jest leasing. Polega on na dzierżawie przedmiotu należącego do firmy leasingowej.

Finansowanie maszyn rolniczych leasingiem jest łatwo dostępne, nie wymaga wysokiego wkładu własnego ani czasochłonnych formalności. Warunki umowy mogą zostać elastycznie dopasowane do potrzeb i możliwości spłaty. Maksymalny okres leasingu wynosi nawet 9 lat, co pozwala rozłożyć płatność na wiele niedużych rat. Niektórzy leasingodawcy oferują rolnikom sezonowy harmonogram spłaty. Opcja ta pozwala im spłacać niższą ratę w miesiącach poza sezonem, a wyższą w okresach uzyskiwania najwyższych przychodów.

Do momentu zakończenia umowy właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa, a po opłaceniu ostatniej raty rolnik może zdecydować się na korzystny wykup. Pozwoli mu to nadal korzystać ze sprawdzonej w gospodarstwie maszyny. Może też ją zwrócić i wymienić na nowszy model. Leasing w żadnym stopniu nie obniża zdolności kredytowej, dlatego rolnik w razie potrzeby sfinansuje kredytem inne inwestycje.