Akceptacja farm wiatrowych przez Polaków: Obrona środowiska z nosem na wiatr

Akceptacja farm wiatrowych przez Polaków: Obrona środowiska z nosem na wiatr

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez agencję Millward Brown SMG/KRC wynika, że mieszkańcy terenów otaczających polskie farmy wiatrowe nie odczuwają żadnych negatywnych skutków związanych z ich działalnością. Nie skarżą się na hałas, nie zauważają negatywnego wpływu na swoje zdrowie oraz nie widzą jakichkolwiek szkodliwych efektów dla otaczającego środowiska.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietniu bieżącego roku, a jego celem było zbadanie opinii mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 70 lat na temat farm wiatrowych. Wywiady bezpośrednie umożliwiły zebranie danych od losowo wybranej reprezentatywnej próby populacji, zamieszkującej obszar w pobliżu 20 farm wiatrowych. Dziesięć z nich powstało przed rokiem 2007, a dziesięć w latach 2007-2011. Celem takiego podziału było zbadanie różnic w postrzeganiu farm wiatrowych przez osoby, które żyją obok nich już od dłuższego czasu oraz te, które tylko niedawno stały się ich sąsiadami.

Wyniki badania pokazały, że wiele osób pozytywnie ocenia obecność farm wiatrowych w swoim sąsiedztwie. Co więcej, większość respondentów stwierdziła, że ponownie zgodziłaby się na budowę takiej farmy. Przed uruchomieniem farmy, około jednej trzeciej respondentów miało pewne obawy. Najwięcej osób (70%) obawiało się hałasu, blisko połowa (49%) martwiła się o potencjalnie negatywne skutki dla zdrowia, a 32% zaniepokojonych było pogorszeniem komfortu życia.

Jednak wyniki badań pokazały, że te obawy okazały się nieuzasadnione. Zdecydowana większość (78%) mieszkańców stwierdziła, że farmy wiatrowe nie wpłynęły negatywnie na ich zdrowie. Ponadto, 63% respondentów nie doświadcza uciążliwego hałasu z turbin wiatrowych, który jest jednym z głównych argumentów przeciwników tej formy energetyki.