Dyskusja na temat sytuacji w sektorze drobiarskim i wyzwań rynku pasz

Dyskusja na temat sytuacji w sektorze drobiarskim i wyzwań rynku pasz

Podczas spotkania z Sygnatariuszami Porozumienia Rolniczego, grupami i organizacjami drobiarskimi oraz Inspekcją Weterynaryjną, sekretarz stanu Jacek Czerniak podjął dyskusję na temat obecnej kondycji sektora drobiarskiego oraz wyzwań, z jakimi się on boryka.

W trakcie tej rozmowy głównym zagadnieniem była sytuacja na rynku pasz, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania ciągłości produkcji pasz, dostarczania standaryzowanych surowców do ich produkcji oraz stymulowania konkurencyjności krajowej hodowli zwierząt. Dotyczyło to również projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy o paszach, który zakłada wprowadzenie celów ilościowych określających udział surowców białkowych niezmodyfikowanych genetycznie w produkcji pasz przemysłowych.

Choć przedstawiciele branży nie zaprzeczyli potrzeby zwiększenia udziału krajowego białka w produkcji pasz, zaalarmowali jednak, że wykorzystanie roślin białkowych z rodziny bobowatych nie jest odpowiednio dobrze potwierdzone naukowo. Zauważyli również brak głębszych analiz ekonomicznych dotyczących wpływu tych zmian na sektory pasz i hodowli zwierząt. Przedstawiciele sektora zwrócili uwagę na typową dla produkcji drobiu wrażliwość niektórych gatunków drobiu na zmiany w składie dawek pokarmowych wynikające z dodania składników roślin bobowatych.

Wiceminister Jacek Czerniak poprosił branżę o przedstawienie pisemnej opinii na temat tego projektu ustawy, zawierającej argumenty do dyskusji podczas prac nad nim.

W trakcie spotkania podjęto także dyskusję na temat wyzwań związanych z dobrem zwierząt, walką z antybiotykoodpornością oraz opracowaniem systemowych rozwiązań mających na celu ograniczenie występowania bakterii Salmonella i wysoko zjadliwej grypy ptaków (HPAI) przez wzmacnianie bioasekuracji.

Przedstawiciele branży podkreślili propozycje Komisji Europejskiej dotyczące transportu drobiu, które będą miały znaczący wpływ na organizację produkcji drobiarskiej i zwiększenie śladu węglowego. Kolejne wyzwania w zakresie dobrostanu zwierząt będą dotyczyły poprawy warunków utrzymania drobiu i organizacji produkcji drobiu nieśnego w kontekście dalszego wykorzystania męskich piskląt, które nie są przydatne do produkcji jaj konsumpcyjnych.