Wyjaśnienie MRiRW na temat sporządzania planu nawozowego – odpowiedź na postulaty Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wyjaśnienie MRiRW na temat sporządzania planu nawozowego – odpowiedź na postulaty Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych

Informacje dotyczące terminów sporządzania planu nawozowego przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Przekaz ten jest odpowiedzią na apel Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, który domagał się prolongacji terminu tworzenia planu nawozowego w kontekście realizacji praktyki: Opracowywanie i przestrzeganie planów nawozowych.

Jak podaje MRiRW, począwszy od 2023 roku, rolnicy mają możliwość realizacji wymienionej praktyki w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Praktyka ta obejmuje opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w dwóch wariantach: podstawowym oraz z wapnowaniem. Głównym celem tej praktyki jest optymalizacja zarządzania nawożeniem, dostosowanego do bogactwa gleb w takie składniki jak azot, fosfor, potas, magnez czy wapń, a także do potrzeb roślin. Podstawą dla opracowania planu są analiza gleby oraz systemy wspomagające decyzje dotyczące nawożenia.

Każdy rolnik jest zobowiązany do sporządzenia planu nawozowego do 30 września w danym roku. Można to jednak zrobić w ciągu 25 dni od momentu, kiedy upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy dotyczą one upraw ozimych wysiewanych w roku złożenia wniosku i nie były one uwzględnione w planie sporządzonym w wcześniejszym terminie.

Ważne jest również, że ogólne zasady dotyczące ekoschematów zostały zapowiedziane już 31 sierpnia 2022 roku, kiedy Komisja Europejska zatwierdziła polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Później te regulacje zostały precyzyjniej sformułowane w prawie krajowym.

MRiRW podkreśla, że 2023 rok był pierwszym rokiem implementacji praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska naturalnego i klimatu, czyli tzw. ekoschematów. W tym kontekście wprowadzone zostało odstępstwo dotyczące terminu sporządzania planu nawozowego, by rolnicy mieli czas na odpowiednie przygotowania, a także na przeprowadzenie analizy chemicznej gleby.

Ministerstwo wyjaśnia też, że nie jest możliwe przedłużenie terminu sporządzania planów nawozowych do 15 października czy 15 listopada. Tłumaczy, że przyczyną jest to, iż od 16 października do końca listopada ARiMR wypłaca zaliczki. Aby mogło to nastąpić, muszą być dostępne wnioski po kontrolach. Ministerstwo podkreśla też, że analiza chemiczna gleby nie musi być wykonana w akredytowanym laboratorium, a wyniki tej analizy są ważne przez cztery lata od dnia jej przeprowadzenia – zauważa Stefan Krajewski.