Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi dalsze dyskusje z Ukrainą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi dalsze dyskusje z Ukrainą

Polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, zdecydował się na kontynuowanie dyskusji online z odpowiednikiem z Ukrainy, Ministrem Polityki Rolnej i Żywności, Mykołą Solskim. W trakcie tej rozmowy aktywnym uczestnikiem był Bogusław Wijatyk, pełniący funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czesław Siekierski, reprezentując polskie stanowisko, podkreślał niezbędność szybkich działań w celu rozwiązania utrudnień występujących w handlu pomiędzy Polską a Ukrainą. Wyjaśnił, że ze strony polskiej istnieje nadzieja na zawarcie umowy z ukraińskimi partnerami, która przyczyniłaby się do eliminacji problemów na polskim rynku i pomogła w zakończeniu protestów rolniczych.

Odpowiadając na pytanie ukraińskiego ministra dotyczące postulatów związanych ze Zielonym Ładem, polski minister podkreślił nasze oczekiwania dotyczące rezygnacji z nadmiernych wymagań stawianych rolnikom. Czesław Siekierski jasno wyraził, że polska strona nie jest zadowolona z powierzchownych zmian i ma nadzieję, że m.in. rezygnacja z wymóg ugorowania i rewizja warunków Zielonego Ładu przyniosą poprawę sytuacji rolników, którzy obecnie borykają się z problemem niskich dochodów ze swoich gospodarstw.

Mykoła Solski, reprezentując ukraińską stronę, wyraził zrozumienie dla postulatów strony polskiej. Podkreślił, że również rolnicy ukraińscy oczekują konkretnych rozwiązań i wywierają presję na ukraińskie Ministerstwo Rolnictwa.

Szereg innych kwestii zostało omówionych podczas spotkania online. Ministrowie skupili się na przygotowaniach do udziału w IX posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, które ma odbyć się w najbliższej przyszłości.