Najniższy poziom sprzedaży nowych ciągników w ciągu ostatnich 5 lat!

Najniższy poziom sprzedaży nowych ciągników w ciągu ostatnich 5 lat!

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) wykazuje, że luty 2024 to miesiąc z najgorszymi wynikami sprzedaży nowych ciągników od pięciu lat. Zjawisko to dotyczy rejestracji, która jest bezpośrednio powiązana ze sprzedażą. Analogiczna sytuacja dotyka drugą podstawową kategorię rolniczych urządzeń – przyczepy, dla których luty jest najsłabszym miesiącem od dwóch lat. Tymczasem obserwuje się stały wzrost rejestracji maszyn rolniczych pochodzących z rynku wtórnego.

W lutym 2024 roku zarejestrowano jedynie 528 nowych ciągników, co stanowi najniższy wynik od lutego 2019 (521 sztuk), jak wynika z danych kompilowanych miesięcznie przez PIGMiUR na podstawie danych CEPiK. W porównaniu do lutego 2023 roku, kiedy zarejestrowano 782 nowe ciągniki, mamy do czynienia ze spadkiem o 32,5%. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2024 roku zarejestrowano 1224 nowe ciągniki, czyli o 270 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi spadek o 18,1%. Najpopularniejszymi markami nowych ciągników były: New Holland (206 sztuk), Kubota (175) i John Deere (163). Na czele województw pod względem rejestracji nowych ciągników znajdują się: Mazowieckie, Łódzkie i Kujawsko-Pomorskie.

Podobną sytuację obserwujemy w przypadku drugiej kluczowej kategorii maszyn rolniczych – nowych przyczep. W lutym zarejestrowano ich jedynie 392, co jest najniższym wynikiem od dwóch lat. W tym samym miesiącu roku poprzedniego zarejestrowano 454 przyczepy. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2024 zarejestrowano ich łącznie 806, czyli o 150 mniej niż rok wcześniej, co daje spadek o 15,7%. Najwięcej rejestrowanych przyczep to te marki Pronar (213 sztuk), za nią plasują się Metal-Fach i Metaltech.

Sytuację na rynku komentuje Hubert Seliwiak, kierownik marketingu w PIGMiUR, twierdząc, że jest coraz gorzej. Jego zdaniem, przyczyną jest narastający pesymizm potencjalnych nabywców, który powoduje skrupulatne podejście do inwestycji w nowy sprzęt rolniczy. Wzrost biurokracji, spadek cen zboża na rynkach światowych i brak rozwiązania kryzysu spowodowanego zalewem polskiego rynku przez produkty zza wschodniej granicy są tylko niektórymi z problemów, z którymi borykają się producenci rolni od 2022 roku.

Niemniej jednak, sytuacja na rynku maszyn rolniczych nie jest całkowicie stagnacyjna. Widać trend wzrostowy zakupu maszyn z rynku wtórnego, co sugeruje pewną ostrożność producentów rolnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wynikającą z ograniczonych środków, które mogą pochodzić np. z oszczędności własnych.