ARiMR ogłasza szczegóły wypłat dopłat rolnym za 2023 rok w marcu i kwietniu

ARiMR ogłasza szczegóły wypłat dopłat rolnym za 2023 rok w marcu i kwietniu

Najnowsze informacje podane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokazują, że do dnia 7 marca 2024 roku, blisko 1,9 miliarda złotych zostało już przelane na konta rolników w ramach końcowych płatności z tytułu dopłat bezpośrednich oraz obszarowych za rok 2023. W tej sumie zawarte są również środki wypłacone dla tych, którzy skorzystali z ekoschematów powierzchniowych – tutaj suma wyniosła 243,5 miliona złotych. W sumie, licząc razem z zaliczkami, na konta rolników trafiło już ponad 11 miliardów złotych. Pytanie brzmi – ile jeszcze pieniędzy zostanie przelane w marcu i kwietniu?

W 2023 roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1,24 miliona rolników. Środki przeznaczone na ten cel to prawie 17 miliardów złotych. Od 16 października do końca listopada były realizowane zaliczki na płatności bezpośrednie i obszarowe za rok 2023. W tym czasie na konta beneficjentów wpłynęło blisko 9,2 miliarda złotych.

Niezakończone okresy referencyjne dla niektórych wariantów wsparcia dobrostanowego powodują, że niektórzy rolnicy muszą poczekać na wypłatę do kwietnia. Od 1 grudnia są realizowane końcowe płatności – do 7 marca Agencja wypłaciła z tego tytułu prawie 1,9 miliarda złotych, w tym 243,5 miliona złotych dla rolników deklarujących prowadzenie praktyk w ekoschematach powierzchniowych.

Okres na wydanie decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich oraz obszarowych za rok 2023 kończy się 31 maja 2024 roku, a całkowite zakończenie wypłat planowane jest na 30 czerwca 2024 roku. Warto pamiętać, że rolnicy oczekujący na środki powinni sprawdzić, czy ARiMR posiada poprawne dane ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, pieniądze nie zostaną przelane.

Do końca maja planujemy wypłacić zaległe płatności za ubiegły rok w wysokości 3,5 miliarda złotych. W marcu przekażemy 1,1 miliarda złotych, w kwietniu 1,5 miliarda złotych, a w maju 0,9 miliarda złotych. Dodatkowo realizujemy płatności z ekoschematów powierzchniowych – w marcu i kwietniu planowane są wypłaty na poziomie 1,5 miliarda złotych – zapowiedział Czesław Siekierski, minister rolnictwa.