Parlament Europejski popiera propozycję kontynuacji zawieszenia ceł na towary rolnicze z Ukrainy

Parlament Europejski popiera propozycję kontynuacji zawieszenia ceł na towary rolnicze z Ukrainy

Pod koniec stycznia minionego roku, Komisja Europejska sugerowała rozszerzenie okresu obowiązywania zawieszenia ceł i kwot na produkty rolnicze importowane z Ukrainy o dodatkowe dwanaście miesięcy. Według planów, nowe uregulowania miałyby zacząć obowiązywać od 6 czerwca bieżącego roku i trwać do 5 czerwca 2025 roku. Ta propozycja została skierowana do Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego.

Na posiedzeniu w dniu 7 marca członkowie INTA jednoznacznie wyrazili aprobatę dla wniosku KE. Za dalszym podtrzymywaniem aktualnej sytuacji, w której cła i kwoty są zawieszone, opowiedziało się 26 posłów, dziesięciu było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosowania.

Jednakże wniosek przewiduje możliwość przywrócenia ceł i kwot w przypadku pojawienia się kłopotów na rynku europejskim spowodowanych zalewem towarów z Ukrainy. Zapewnienie to ma dotyczyć głównie takich produktów jak drób, jajka oraz cukier.

Sandra Kalniete, sprawozdawczyni projektu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL), stwierdziła: „Ubiegły właśnie dwa lata od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prezentowany wniosek jest silnym sygnałem naszej niezłomnej solidarności z Ukrainą i jej obywatelami. Kontynuacja unijnych środków handlowych umożliwi Ukrainie dalszy eksport swoich produktów rolniczych do UE, co ma kluczowe znaczenie dla ukraińskiej gospodarki”.

Kalniete dodała również: „Propozycja zawiera również solidne mechanizmy ochronne, które zapewniają, że nasi rolnicy nie zostaną przysypani przez gwałtowny wzrost importu. Jeśli Komisja uzna, że import pewnych produktów zakłóca rynek, będzie mogła ponownie wprowadzić cła lub podjąć inne konieczne kroki”.