Małe gospodarstwa rolnicze mogą oczekiwać wsparcia finansowego w 2024 roku – jakie są szczegóły?

Małe gospodarstwa rolnicze mogą oczekiwać wsparcia finansowego w 2024 roku – jakie są szczegóły?

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 otrzymał zielone światło od Komitetu Monitorującego, co otwiera drogę do wprowadzenia płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku. Ten typ wsparcia zastąpi wszystkie inne formy bezpośrednich dopłat, w tym oparte na ekoschematach.

Uchwała nr 66 Komitetu otworzyła drogę do realizacji płatności dla małych gospodarstw. Te środki będą dostępne w okresie 2024-2027 i warunki ich przyznania będą podobne do tych obowiązujących w kampanii 2023. Dla gospodarstw nieprzekraczających 5 ha UR przewidywana stawka wynosi 225 EUR/ha.

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw będzie oznaczać koniec innych form bezpośredniego wsparcia, w tym programów ekoschematów.

Biorąc pod uwagę dodatkowe możliwości, rolnicy starający się o te płatności będą również mogli ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe. Obejmuje to Uzupełniającą Płatność Podstawową oraz płatności niezwiązane z uprawą tytoniu, o ile rolnik spełnia warunki ich otrzymania. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z płatności obszarowych w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, która obejmuje różnego rodzaju wsparcie, w tym płatności ONW, ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz zalesieniowe.

Dzięki temu rozwiązaniu rolnicy prowadzący działalność na niewielkich powierzchniach będą mogli korzystać ze wsparcia w bardziej uproszczonej formie, bez konieczności spełniania wszystkich wymogów przedkładanych dla innych płatności.

Chociaż ten plan wsparcia dla małych gospodarstw jest obecnie w trakcie realizacji, nadal wymaga on finalnej akceptacji ze strony Komisji Europejskiej.