Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: Komitet Monitorujący proponuje stawki za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: Komitet Monitorujący proponuje stawki za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

5 kwietnia 2024 r. to istotna data dla Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ponieważ wówczas Komitet Monitorujący tego planu przyjął dwie kluczowe uchwały. Pierwsza dotyczyła wprowadzenia nowego ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”, a druga miała na celu zastąpienie wszystkich innych form płatności bezpośrednich, w tym także ekoschematów, przez płatność dedykowaną małym gospodarstwom.

Uchwała numer 65, przyjęta przez Komitet Monitorujący Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadziła do systemu nowy ekoschemat o nazwie „Grunty wyłączone z produkcji”. Jest to inicjatywa planowana na lata 2024-2027, która przewiduje finansowe wsparcie dla rolników decydujących się na dobrowolne wyłączenie części gruntów ornych z produkcji. Płatności będą przyznawane dla powierzchni nieprzekraczającej 4% gruntów ornych danego gospodarstwa. Stawka płatności podana w uchwale to około 563 złote za hektar, co przekłada się na około 126,52 euro za hektar.

Na gruntach objętych nowym ekoschematem będzie obowiązywał zakaz prowadzenia jakiejkolwiek produkcji rolnej, w tym także zakaz wypasu i koszenia. Ponadto, rolnicy nie będą mogli stosować na tych gruntach środków ochrony roślin.

Wprowadzenie tego ekoschematu niesie ze sobą również ważne zmiany w przepisach. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które ma na celu wprowadzenie modyfikacji do rozporządzeń bazowych odnoszących się do planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzenie nowego ekoschematu pozwoli na zniesienie już w 2024 roku obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych, wynikającego z normy GAEC 8.