Prognozy zbiorów zbóż w 2024 roku sugerują spadek produkcji

Prognozy zbiorów zbóż w 2024 roku sugerują spadek produkcji

Pierwsze prognozy dotyczące zbiorów zbóż na terenie kraju w 2024 roku ukazują się niekorzystne dla rolników. Spodziewany jest spadek wielkości zbiorów, co jest bezpośrednim wynikiem niższych, w porównaniu z poprzednim rokiem, plonów zbóż (5,24 t/ha wobec 5,34 t/ha w 2023), pomimo nieznacznego wzrostu obszarów zasiewów o 1% na przestrzeni ostatniego roku.

W kolejnym roku zapowiadane jest również zmniejszenie produkcji kukurydzy w Polsce, w porównaniu do danych z 2023 roku. Przewidywany spadek produkcji wynosi 0,55 mln ton, co daje docelowy wynik prognozowany przez urzędników Komisji Europejskiej (KE) na poziomie 8,57 mln ton. Za spadkiem produkcji stoi mniejszy o 4,4% areał upraw kukurydzy, szacowany na 1,20 mln ha, choć mimo to powierzchnia uprawna nadal będzie o 15% wyższa od średniej z ostatnich pięciu lat. Średni plon na hektar ma wynosić 7,14 t/ha i jest to wartość niższa niż ta odnotowana w poprzednim roku (7,26 t/ha).

Co więcej, prognozuje się, iż produkcja pszenżyta w 2024 roku osiągnie najniższy poziom od 2019 roku. Zbiory pszenżyta mogą wynieść jedynie 4,74 mln ton, co oznacza spadek produkcji o ponad 10% w porównaniu do ubiegłorocznej średniej. Za tak drastycznym spadkiem stoi zmniejszenie zasiewów aż o 6% na przestrzeni ostatniego roku oraz o 11% w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat.

Ostatnia prognoza Komisji Europejskiej dotyczy zbiorów jęczmienia w Polsce w nadchodzącym 2024 roku. Według KE, zbiory te wyniosą 2,83 mln ton, co oznacza gorszy rezultat o 2% niż rok wcześniej i wynik poniżej średniej o ponad 4%. Przyczyną takiego stanu rzeczy są niższe od poprzedniego roku plony jęczmienia, pomimo niewielkiego wzrostu areału upraw. Obszar ten jest jednak nadal mniejszy o 5% od średniej pięcioletniej.