Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na wniosek o blokadę importu cukru z Ukrainy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada na wniosek o blokadę importu cukru z Ukrainy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) odpowiedziało na propozycję Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącą ograniczenia importu cukru i innych produktów rolnych z Ukrainy. W swojej odpowiedzi, ministerstwo wyjaśniło, że jednostronne nałożenie takiego zakazu, analogicznie do restrykcji wprowadzonych we wrześniu 2023 roku na import pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i innych plonów oleistych, mogłoby skutkować rozpoczęciem procedury naruszeniowej przez Komisję Europejską. Takie działanie byłoby sprzeczne z traktatami unijnymi, przepisami Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Umową Stowarzyszeniową UE-Ukraina, a także mogłoby spotkać się z protestami ze strony indywidualnych podmiotów.

MRiRW zauważyło również, że restrykcje te mogłyby prowadzić do odwetowych działań ze strony Ukrainy, zarówno formalnych jak i nieformalnych. Takie działania mogłyby objąć nie tylko cukier, ale również inne towary ważne dla polskiego eksportu na Ukrainę, takie jak produkty mleczarskie. Ministerstwo jest obecnie zaangażowane w dyskusje na poziomie instytucji unijnych dotyczące ewentualnej przedłużenia autonomicznych środków handlowych (ATM) na kolejny rok, postulując wyłączenie z tej regulacji towarów wrażliwych, takich jak cukier.

Jeśli Komisja Europejska nie zgodziłaby się na rezygnację z kolejnego przedłużenia regulacji ATM lub wyłączenia z niej towarów najbardziej wrażliwych, MRiRW rozważyło kierowanie wniosku do KE o wprowadzenie klauzuli ochronnej. Ta klauzula miałaby wejść w życie po wprowadzeniu regulacji ATM, aby przywrócić warunki taryfowe zgodne z Umową o Stowarzyszeniu UE-Ukraina. Aby taki wniosek miał szanse powodzenia, musiałoby być wykazane, że import doprowadził do wzrostu zapasów lub spadku cen i dochodów, co mogło spowodować szkody rynkowe.

MRiRW odniosło się także do kwestii podniesionej przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotyczącej braku przestrzegania norm środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w Unii Europejskiej przez producentów ukraińskich. Ministerstwo podkreśliło konieczność przestrzegania zobowiązań wynikających z zawartej umowy DCFTA przez Ukrainę. W tym celu wystąpiło o zmianę załącznika V do umowy DCFTA UE-Ukraina, aby dodać listę aktów prawnych UE dotyczących stosowania pestycydów. Taka zmiana miałaby na celu zapewnienie równej konkurencji dla produktów wytworzonych w UE i podlegających przestrzeganiu unijnych standardów.