Trudny rok 2023 dla hodowli trzody chlewnej w Polsce – analiza

Trudny rok 2023 dla hodowli trzody chlewnej w Polsce – analiza

Statystyki z 2023 roku przynoszą niepokojące wyniki w kontekście hodowli trzody chlewnej w Polsce. Stwierdzono, że liczba stad świń zmniejszyła się w ciągu tego roku o prawie 4,5 tysiąca w stosunku do 2022 roku. Jednocześnie zaobserwowano wzrost liczebności świń o około pół miliona. Trendy z ostatniego roku wskazują, że hodowla, aby być dochodowa, musi obejmować co najmniej 50 sztuk tuczników. Dane dostarczone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pokazują, że liczba świń w czwartym kwartale 2023 roku była niższa o ponad 190 tysięcy sztuk w porównaniu do trzeciego kwartału, a liczba stad zmniejszyła się o ponad tysiąc.

Zgodnie z danymi ARiMR, liczba stad spadła w 2023 roku o 4558 (-8,3%) w porównaniu do poprzedniego roku, a na koniec grudnia było ich ponad 51 tysięcy. W tym samym czasie populacja świń wzrosła o ponad 504 tysiące (6%), osiągając poziom 9,4 miliona sztuk.

Analitycy z Gobarto zauważają, że w 2023 roku wzrosła liczba stad, w których hodowano co najmniej 50 sztuk świń. Ta sama tendencja odnosiła się do liczby świń – ich całkowita liczba również wzrosła w stadach liczących powyżej 50 sztuk. W poprzednich latach progiem rentowności było posiadanie minimum 20 sztuk.

Specjaliści z Gobarto Hodowca podkreślają, że najbardziej dynamiczne spadki w liczbie stad i populacji świń obserwuje się w hodowlach o wielkości od 10 do 15 sztuk. W takich gospodarstwach w 2023 roku ubyło ponad 13 tysięcy sztuk świń (ponad 16%). Te statystyki sugerują, że opłacalność hodowli jest coraz bardziej zależna od większej liczby świń w stadzie.

Stałe znaczne wzrosty obserwowano w największych stadach, czyli tych zawierających ponad 1000 sztuk tuczników. W tych stadach liczba świń wzrosła o ponad 336 tysięcy do poziomu ponad 5 milionów sztuk (7%) w roku 2023.

– Choć może wydawać się to sprzeczne, to prawda jest taka, że liczba stad świń spada, a pogłowie wzrasta – mówi Piotr Karnas, dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej w Gobarto Hodowca. Jak zauważa, w 2023 roku odnotowano wzrost liczby dużych stad o ponad 1,6 tysiąca, podczas gdy liczba najmniejszych stad zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy. W efekcie, 90% świń w Polsce jest hodowanych w dużych stadach. Karnas podkreśla również, że mniejsi producenci także bacznie monitorują swoje koszty i przychody. Niestety, ich produkcja nie jest w stanie sprostać wysokim kosztom produkcji oraz wymogom związanym z bio-bezpieczeństwem gospodarstw.

Dane ARiMR pokazują, że w czwartym kwartale 2023 roku liczba świń w polskich hodowlach spadła o 192 tysiące sztuk (2%) w porównaniu do trzeciego kwartale. Liczba stad zmniejszyła się w tym samym okresie o 1,1 tysiąca (również o 2%).

Karnas dodaje: – W porównaniu do końcówki 2022 r., w Polsce mamy ponad pół miliona więcej świń. Jest to wynik wysokiej opłacalności produkcji tuczników na przełomie 2022/2023 r. Jednak spadek liczby świń w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku jest spowodowany tym, że producenci trzody chlewnej zbliżają się do granicy opłacalności, dlatego nie decydują się na produkcję bez gwarancji wysokiego zysku.