Termin na zdefiniowanie przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZ już niedługo się kończy

Termin na zdefiniowanie przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZ już niedługo się kończy

Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostrzega rolników, że termin do określenia przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZ zbliża się wielkimi krokami. Ta informacja jest kluczowa dla producentów, którzy planują ubiegać się o finansowanie z programu Dobrostan zwierząt, a konkretnie z jego wariantu znanego jako „Dobrostan opasów”. Termin na złożenie tych informacji upływa 5 lutego.

Rolnicy, którzy w 2023 roku składali wnioski o przyznanie płatności w ramach programu Dobrostan opasów, ale nie określili w systemie IRZplus przeznaczenia swojego bydła do opasu, mają teraz możliwość dokonania zmiany lub korekty tych informacji. Mogą to zrobić poprzez wybór jednego z trzech możliwych kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub po prostu opasowy. Dzięki temu będą mogli otrzymać wsparcie finansowe za bydło, które hodowali stosując praktyki poprawiające dobrostan zwierząt, jak wymaga tego rozporządzenie, ale nie określili dotychczas w systemie IRZplus przeznaczenia tych zwierząt do opasu.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, która została podpisana 17 stycznia, prawo do otrzymania płatności zostanie rozszerzone na bydło, które przejdzie ubój do 5 lutego 2024 roku. Warunkiem jest, że rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania tego bydła lub uczynił to bez uwzględnienia jego przeznaczenia do opasu.

W przypadku bydła sprzedanego przed 5 lutego 2024 roku, dla którego rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub zrobił to ignorując fakt, że było to bydło przeznaczone do opasu, powinien on przesłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oświadczenie potwierdzające, że hodował te zwierzęta w gospodarstwie aż do momentu ich sprzedaży.