Nowa propozycja ze strony Komisji Europejskiej: relaksacja niektórych wymogów Wspólnej Polityki Rolnej

Nowa propozycja ze strony Komisji Europejskiej: relaksacja niektórych wymogów Wspólnej Polityki Rolnej

Na mocy zaktualizowanych przepisów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), rolnicy pragnący skorzystać z dofinansowania ze strony Unii Europejskiej muszą przestrzegać dziewięciu standardów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Niewypełnienie tych wymagań wiąże się z redukcją kwoty przysługujących dopłat. W kontekście tych przepisów często mówi się o „zasadzie warunkowości”, która ma zastosowanie do 90% gruntów rolnych w UE. Według informacji od Komisji, ta zasada jest kluczowa dla promowania zrównoważonego rolnictwa.

Należy zwrócić uwagę, że dziewięć wyżej wspomnianych standardów jest nazywanych skrótem GAEC, który oznacza „good agricultural and environmental conditions”, czyli „dobre warunki rolne i środowiskowe” w języku angielskim. Standard GAEC 8 wymaga między innymi, aby co najmniej 4% gruntów ornych było przeznaczane na tereny i elementy nieprodukcyjne, takie jak ugor. Ten wskaźnik można obniżyć do 3%, jeżeli dodatkowe 4% zostanie przeznaczone na międzyplony lub uprawy wiążące azot.

Ten wymóg nie dotyczy rolników, którzy posiadają mniej niż 10 ha gruntów ornych. Teraz jednak Komisja Europejska proponuje wprowadzenie na bieżący rok możliwości odstępstwa od tych regulacji dla wszystkich rolników.

Proponowane zmiany w WPR mają na celu pomoc rolnikom. „Wniosek Komisji, przekazany dzisiaj do państw członkowskich do głosowania, stanowi pierwszą konkretną reakcję polityczną mającą na celu rozwiązanie problemów związanych z dochodami rolników” – podkreśla KE.

Zgodnie z propozycją Komisji, rolnicy nie będą musieli utrzymywać 4% gruntów ornych jako ugorowanych lub ogólnie nieproduktywnych. Wystarczy, że uprawiają rośliny wiążące azot (np. soczewicę czy groch) i/lub międzyplony na 7% swojego areału.

Międzyplony to rośliny uprawiane pomiędzy dwoma głównymi cyklami upraw. Mogą one służyć jako pasza dla zwierząt lub nawóz zielony.

Użycie roślin wiążących azot oraz międzyplonów przynosi szereg korzyści środowiskowych, takich jak poprawa zdrowia i różnorodności biologicznej gleby oraz ograniczenie wymywania składników odżywczych – zauważa Komisja Europejska. Ważne jest jednak podkreślenie, że zgodnie z unijnymi regulacjami nie można stosować chemicznych środków ochrony roślin do międzyplonów i roślin wiążących azot ze względu na ochronę środowiska. Celem jest „utrzymanie ambicji klimatycznych Wspólnej Polityki Rolnej”, jak podkreśla Komisja.