Finansowe wsparcie dla rolników na poprawę efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii

Finansowe wsparcie dla rolników na poprawę efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii

Rolnicy, którzy planują inwestować w biogazownie rolnicze, instalacje słoneczne lub inne rozwiązania służące zwiększeniu efektywności energetycznej swoich gospodarstw, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 23 lutego 2024 r. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

To wsparcie jest dostępne dla producentów rolnych, którzy są wpisani do oficjalnej ewidencji i otrzymali jednolitą płatność obszarową lub prowadzą gospodarstwo w ramach specjalnych działów produkcji rolnej. Ważnym warunkiem jest również ukończenie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do odbycia takiego kursu.

Potencjalne inwestycje, które mogą być objęte dofinansowaniem, podzielono na trzy główne obszary:

  • A – Budowa nowych biogazowni rolniczych
  • B – Zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem)
  • C – Inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarczych, np. poprzez docieplanie ścian i podłóg

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji, pokrywającą do 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalny limit pomocy dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł, a dla obszarów B i C – po 200 tys. zł. W przypadku wielokierunkowych inwestycji na jednego beneficjenta przewidziano łączne limity pomocy: dla obszarów A i B – 1,5 mln zł; A i C – 1,7 mln zł; B i C – 400 tys. zł; A, B i C – 1,7 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r., korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.