Nowe francuskie regulacje zabraniają używania nazw związanych z mięsem dla produktów wegetariańskich

Nowe francuskie regulacje zabraniają używania nazw związanych z mięsem dla produktów wegetariańskich

Francuski rząd wprowadził nową regulację, która zakazuje stosowania nazw związanych z mięsem do opisywania produktów pochodzenia roślinnego. Oznacza to, że nie będzie już możliwe nazywanie produktów sojowych, strączkowych lub innych wegańskich „stekami”, „filetami” czy „kiełbaskami”.

Kwestia nazewnictwa żywności powodowała kontrowersje we Francji przez wiele lat. Już w 2020 roku, francuskie władze próbowały wprowadzić zakaz używania „mięsnych” nazw na produkty wegańskie. Ta decyzja została jednak zaprzestana w 2022 roku przez Naczelny Sąd Administracyjny ze względu na niejasność przepisów.

Francuski rząd ponownie podjął temat i teraz wydał rozporządzenie, które zabrania używania 21 określonych nazw, które są jednoznacznie kojarzone z mięsem, do opisu produktów roślinnych. Wśród tych terminów są takie jak „stek”, „filet”, „eskalopki”, „szynka”, „kiełbasa”, „cordon bleu” i „boczek”. Władze uważają, że nawet dodanie do nich przymiotników „wegański” czy „roślinny” może wprowadzać konsumentów w błąd.

Nowe przepisy są bardziej precyzyjne, co może zapobiec kwestionowaniu ich przez sąd administracyjny. Z drugiej strony, stowarzyszenia producentów żywności wegańskiej, takie jak Proteines France, są przeciwnego zdania. Powołują się na badania, które pokazują, że 96% konsumentów nigdy nie popełniło błędu przy zakupie produktów wegańskich.

Francuskie media sugerują, że nowe regulacje mogą być odpowiedzią na długotrwałe żądania organizacji rolniczych i mogą stanowić próbę uspokojenia nastrojów na francuskiej wsi. Nowe przepisy zakładają kary finansowe od 1,5 tysiąca do 7,5 tysiąca euro za oznaczanie produktów roślinnych jako „mięsnych”. To sprawia, że będą one najbardziej rygorystyczne w całej Unii Europejskiej.

Związek Proteines France argumentuje, że nowe regulacje mogą być sprzeczne z prawem unijnym i rozważa skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W nowym rozporządzeniu przewidziano roczny okres przejściowy, podczas którego producenci żywności roślinnej będą mogli sprzedawać swoje produkty pod dotychczasowymi nazwami. Dodatkowo, przepisy nie będą dotyczyć producentów spoza Francji, którzy będą mogli sprzedawać swoje wegańskie produkty o „mięsnych” nazwach na francuskim rynku.