Zapoczątkowano program pomocy finansowej dla hodowców pszczół zimujących. ZGŁOŚ SWÓJ WNIOSEK

Zapoczątkowano program pomocy finansowej dla hodowców pszczół zimujących. ZGŁOŚ SWÓJ WNIOSEK

Właśnie przystąpiliśmy do nowego etapu zgłoszeń na podstawie pomocowych środków de minimis w sektorze rolniczym, które mają na celu wspomóc hodowców pszczół zimujących. Stawka za każdą rodzinę pszczelą wynosi 50 zł, a całkowita suma dostępnych funduszy to 80 mln zł.

Narodowy budżet przewiduje środki finansowe, jak co roku, dla tych pszczelarzy, którzy prowadzą nadzorowane działania w zakresie hodowli pszczół. Muszą oni być zarejestrowani przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadać numer ewidencyjny przyznany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako producenci.

Można składać wnioski o dofinansowanie – który, tak jak w ubiegłym roku, wynosi 50 zł za każdą rodzinę pszczelą przeżywającą zimę – do dnia 31 maja 2024 r.

Biura powiatowe ARiMR są odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków. Można je składać osobiście lub poprzez pełnomocnika, wysyłać za pośrednictwem rejestrowanej przesyłki pocztowej wydanej przez Pocztę Polską, lub korzystać z platformy ePUAP.

Efektywność tego programu pomocy jest sprawdzana przez Agencję już po raz czwarty. W roku 2021 pszczelarze otrzymali niemal 20 mln zł, w 2022 roku blisko 23 mln zł, a w 2023 roku fundusze osiągnęły prawie 77 mln zł.