Jak działają preparaty pobierające azot z powietrza?

Jak działają preparaty pobierające azot z powietrza?

Dostępny dla roślin uprawnych azot może trafiać do gleby zarówno wprowadzony przez człowieka, jak i na skutek procesów naturalnych. Te pierwsze to przede wszystkim różnego rodzaju nawozy mineralne lub naturalne aplikowane w ramach prawidłowej gospodarki rolnej.

Jak działają preparaty pobierające azot z powietrza?

Dostępny dla roślin uprawnych azot może trafiać do gleby zarówno wprowadzony przez człowieka, jak i na skutek procesów naturalnych. Te pierwsze to przede wszystkim różnego rodzaju nawozy mineralne lub naturalne aplikowane w ramach prawidłowej gospodarki rolnej. Z kolei naturalnymi źródłami związków azotu, w szczególności jonów azotanowych, są naturalne procesy geologiczne, atmosferyczne, a także procesy rozkładu materii organicznej. Jednakże w rolnictwie bardzo duże znaczenie ma biologiczne wiązanie azotu przez bakterie, które są składnikami aktywnymi preparatów pobierających azot z powietrza.

Jak przebiega proces wiązania azotu atmosferycznego?

W preparatach pobierających azot z powietrza wykorzystuje się bakterie wiążące azot z powietrza, czyli tak zwane diazotrofy. Bakterie te produkują enzym nitrogenazy, która odpowiada za rozbicie wiązania pomiędzy atomami azotu i przyłączeniem do nich jonów wodorowych. Wytwarzane w czasie procesu jony amonowe są szybko i efektywnie wykorzystywane bezpośrednio przez bakterie w ich własnym metabolizmie, a także trafiają one do roślin rosnących w ich otoczeniu.

Wiązanie azotu przez bakterie jest procesem całkowicie naturalnym, dzięki czemu preparaty wiążące azot zawierające bakterie pozwalają na całkowicie ekologiczne nawożenie upraw. Ponadto biologiczne wiązanie azotu nie wlicza się do puli azotu dostarczanej na pole z nawozami.

Poznaj rekomendacje rolników na temat preparatu BlueN®!

Czym się różnią poszczególne grupy preparatów? 

W preparatach pobierających azot z powietrza wykorzystuje się jedną z trzech podstawowych grup mikroorganizmów wiążących azot atmosferyczny. 

Pierwsza grupa preparatów oparta jest o bakterie symbiotyczne z rodzajów Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium czy Frankia, które formują ścisłą symbiozę z roślinami bobowatymi. 

Bakterie te często aplikuje się przedsiewnie na nasiona – jako zaprawy nasienne – lub jako oprysk na glebę pomiędzy już rosnącymi roślinami. Bakterie reagują na wydzieliny korzeniowe roślin, a po ich wniknięciu do komórek korzeni roślina formuje brodawki korzeniowe, w których bakterie się przekształcają do formy wiążącej azot. W brodawkach bakterie korzystają z dostarczanych przez rośliny związków węgla i wiążą wolny azot atmosferyczny przekształcając go do jonów amonowych, które są następnie wykorzystywane przez rośliny.

Drugą grupą są produkty zawierające wolnożyjące bakterie glebowe, które nie tworzą symbioz z roślinami, a jedynie korzystają ze związków organicznych zawartych w glebie lub uwalnianych do niej z korzeni roślin. Jednak preparaty tego typu wymagają wprowadzenia do gleby (muszą być stosowane przedsiewnie), a ich aktywność uzależniona jest od dostępności tlenu oraz azotu.

Kolejna grupa zawiera bakterie, które po aplikacji zasiedlają tkanki i komórki roślin, tzw. endofity. W odróżnieniu od bakterii symbiotycznych nie są one specyficzne dla określonych rodzajów czy gatunków roślin. Wykorzystują one również wytwarzane przez rośliny związki organiczne jako źródło energii do wiązania azotu. Ponadto nie formują one zazwyczaj żadnych specjalnych struktur, w których zachodzi proces wiązania azotu, choć nierzadko wydzielają związki, które ten proces ułatwiają. Do tej grupy preparatów należy np. produkt BlueN®, którego składnikiem aktywnym jest bakteria Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T. BlueN® to produkt wysokiej skuteczności, który charakteryzuje doskonała jakość.

Można go stosować w szerokim zakresie upraw zarówno polowych, jak i ogrodniczych. Pozwala na uzyskanie wyższych plonów, których jakość potwierdzają badania oraz doskonałe opinie na temat produktu BlueN®. Dystrybutor produktu, firma Chemirol dostarczył rolnikom i ogrodnikom produkt, który rewolucjonizuje nowoczesne i zrównoważone nawożenie roślin. 

Sprawdź artykuł gdzie dokładnie opisujemy dawkowanie BlueN®.