Kalendarz harmonogramów wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2024 rok

Kalendarz harmonogramów wniosków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2024 rok

Portal internetowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostarczył szczegółowy plan naborów wniosków dotyczących wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Harmonogram ten ma obowiązywać w okresie 2023-2027, a procesy naboru mają zostać przeprowadzone w roku 2024.

Załóżmy tradycyjny kalendarz dopłat obszarowych, który zostanie otwarty w dniach od 15 marca do 15 maja 2024 roku. Przez ten okres będzie można się starać o różne formy wsparcia, takie jak dopłaty do ekoschematów, dobrostanu zwierząt czy płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

W tym samym okresie zostaną uruchomione programy, które cieszą się dużym uznaniem wśród rolników. Dotyczą one przede wszystkim różnego rodzaju inwestycji oraz rozwoju gospodarstw rolnych:

Pierwszym z nich jest program Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, który planowany jest na okres od 5 września do 11 października 2024 roku. Program obejmuje wsparcie dla produkcji zwierzęcej, produkcji ekologicznej, operacji związanych z produkcją rolną skupionych na zwiększeniu dochodowości oraz zakupie maszyn do zbioru.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej to kolejna propozycja, której nabór ma miejsce między 25 stycznia a 23 lutego 2024 roku. W ramach programu można uzyskać wsparcie na inwestycje dotyczące biogazowni, mikroinstalacji produkujących energię słoneczną, a także rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną budynków rolniczych.

W dniach od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 odbędzie się natomiast nabór na Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF.

Co więcej, w dniach od 10 października do 10 listopada 2024 przewidziany jest nabór na Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu. W ramach tego programu możliwe jest otrzymanie wsparcia na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę gospodarowania wodą, zwiększenie bioróżnorodności gleby oraz adaptację do zmian klimatycznych.

Planowany jest także nabór na Rozwój małych gospodarstw, który odbędzie się między 11 lipca a 9 sierpnia 2024 roku. Program ten ma na celu wsparcie produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Ponadto, między 5 czerwca a 5 sierpnia 2024 roku przewidziany jest nabór na Premie dla młodych rolników.

Kolejnym programem jest Interwencja w sektorze pszczelarskim, obejmująca wsparcie zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz ułatwienia gospodarki wędrownej. Ten program został zaplanowany na okres od 24 października do 22 listopada 2024 roku.

Ostatnim z kalendarza jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania odporności, którego nabór będzie prowadzony od 3 stycznia do 5 lutego 2024 roku. W ramach tego planu możliwe jest uzyskanie wsparcia na budowę lub remont infrastruktury oraz urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywanie, przygotowanie do sprzedaży i wprowadzanie do obrotu.