Propozycja zmiany przepisów dla przyszłych matek ubezpieczonych w KRUS – inicjatywa Krajowej Rady Izb Rolniczych

Propozycja zmiany przepisów dla przyszłych matek ubezpieczonych w KRUS – inicjatywa Krajowej Rady Izb Rolniczych

Pod koniec roku 2023, dokładnie 29 grudnia, Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła kroki w celu wprowadzenia zmian w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek, skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczył przede wszystkim uprawnień do korzystania z zasiłku chorobowego przez kobiety w ciąży, które opłacają składki ubezpieczeniowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Obecne przepisy, zawarte w artykule 14 ustępach 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku (Dziennik Ustaw z roku 2023, pozycja 208 oraz późniejsze zmiany), precyzują, że zasiłek chorobowy ma prawo otrzymać osoba ubezpieczona, która straciła zdolność do pracy na okres co najmniej 30 dni, ale nie dłużej niż na czas 180 dni, z powodu choroby. Istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie tego okresu, lecz wymaga to składania wniosku oraz druku N-14, wypełnionego przez lekarza prowadzącego, w jednostce KRUS. Kolejnym krokiem jest badanie stanu zdrowia przez specjalnie powołaną komisję lekarską, która ostatecznie decyduje o dalszej niezdolności do pracy i ewentualnym przedłużeniu okresu zasiłkowego. Taka procedura, w przypadku kobiet ciężarnych, które są niezdolne do pracy przez 270 dni (40 tygodni), okazuje się wyjątkowo uciążliwa.

Z drugiej strony, przyszłe matki, przebywające na zwolnieniu lekarskim finansowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mają możliwość korzystania z zasiłku chorobowego przez pełen okres ciąży – 270 dni. Co więcej, nie muszą one składać dodatkowych dokumentów, ani poddawać się kontroli lekarskiej, aby móc kontynuować swoje zwolnienie.