Transformacje w rolnictwie: Perspektywy hodowli gospodarskich zwierząt na przestrzeni dekady do roku 2032

Transformacje w rolnictwie: Perspektywy hodowli gospodarskich zwierząt na przestrzeni dekady do roku 2032

Przewidywania są szczególnie niesprzyjające dla producentów trzody chlewnej. Prognozy Komisji Europejskiej sugerują, że właśnie oni mogą odczuć najbardziej dramatyczne skutki spadku konsumpcji mięsa w Unii Europejskiej. Według tych przewidywań, spożycie wieprzowiny w UE będzie miało każdego roku średnio o 0,4%, spadając z 32,4 kg na osobę w 2022 roku do 31,1 kg w 2032 roku (spadek o 4% na przestrzeni dekady).

Już teraz widoczne są negatywne skutki tych prognoz na rynku produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 2023 roku produkcja wieprzowiny w UE spadła aż o 8,6%. Największe redukcje zanotowano w Niemczech (o 210 000 ton, czyli o 9,4%), Danii (o 180 000 ton, czyli o 21,5%) oraz Hiszpanii (o 150 000 ton, czyli o 5,8%). To doprowadziło do rekordowo wysokich cen wieprzowiny w tych krajach, choć od lipca tego roku ceny producentów zaczęły spadać, co jest rezultatem obniżenia cen pasz oraz utrzymania korzystnych marż. W całym 2023 roku oczekuje się spadek produkcji o 6,6%. Warto dodać, że producenci nadal walczą z falą ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) i jak na razie nie są widać sygnały zdolności pokonania tego wirusa. Eksperci Unii Europejskiej wyraźnie stwierdzają, że pojawienie się afrykańskiego pomoru świń w danym kraju ma natychmiastowy i dramatyczny wpływ na gospodarkę.

Wysoka cena wieprzowiny na rynku wewnętrznym UE przekłada się na mniejszą konkurencyjność na rynku globalnym. Eksport z UE spadł o 20% w pierwszej połowie 2023 roku, a prognozowany jest ogólny spadek o 16% w całym 2023 roku. Jeśli jednak ceny będą kontynuować trend spadkowy, istnieje możliwość odzyskania udziałów na wybranych rynkach, co mogłoby skutkować wzrostem eksportu o 5% w 2024 roku. Prognozy United States Department of Agriculture (USDA) przewidują, że Unia Europejska będzie największym eksporterem wieprzowiny na świecie w nadchodzącym roku (30,9%), a tuż za nią znajdą się Stany Zjednoczone (30,4%) i Brazylia (14,8%).

Według prognoz USDA w 2024 roku Chiny nadal będą największym producentem wieprzowiny na świecie, pomimo przewidywanego spadku produkcji o 1%. Szacuje się, że Chiny będą odpowiadać za 48,4% globalnej produkcji wieprzowiny. Na drugim miejscu będą kraje Unii Europejskie z udziałem 18,3%, a na trzecim – Stany Zjednoczone (11%).

Przewidziany spadek produkcji w Unii jest głównie wynikiem problemów z krajowym popytem i braku nowych rynków eksportowych, co skłania producentów do restrukturyzacji sektora. Dodatkowo, regulacje dotyczące produkcji oraz walka z Afrykańskim Pomorem Świń stanowią dla producentów duże wyzwanie – tłumaczy te rynkowe zmiany Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, głównego organizatora Europejskiego Forum Rolniczego.