WIR apeluje o przyspieszenie procesu wypłat dopłat: niepewność ws. Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027

WIR apeluje o przyspieszenie procesu wypłat dopłat: niepewność ws. Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027

Aktualnie, rolnicy i doradcy są zaniepokojeni brakiem informacji dotyczących stawek poszczególnych płatności i tzw. wartości punktowej w ramach ekoschematów, które są składnikiem systemu dopłat bezpośrednich zawartych w Krajowym Planie Strategicznym na lata 2023-2027. Ten stan rzeczy powoduje wzrost niepewności co do realizacji dopłat w 2024 roku. Dodatkowo, kwestią sporną jest bliskość kolejnej kampanii wnioskowania o płatności obszarowe, która ma miejsce za niecałe dwa miesiące. Aktualna niewiadoma co do sposobu naliczania tych płatności wywołuje niepokój wśród beneficjentów, co do składania takowych wniosków.

Zarówno niektórzy rolnicy mogą być zniechęceni do składania wniosków o tego rodzaju płatności, jak i doradcom będzie trudno zasugerować rolnikom podjęcie dobrowolnych zobowiązań, gdy nie mogą oni zaproponować nawet orientacyjnej wartości wsparcia na podstawie danych z poprzedniego roku.

Dopłaty bezpośrednie są elementem, który wpływa na stabilizację dochodów rolniczych oraz cen żywności dla konsumentów. Taki wsparcie jest szczególnie ważne obecnie, gdy, jak wynika z analiz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rentowność większości rodzajów produkcji rolniczej jest na niskim poziomie. Wiele osób prowadzących gospodarstwa rolnicze wstrzymuje się ze sprzedażą zboża, ze względu na ceny skupu, które nie pokrywają kosztów produkcji.

W odpowiedzi na powyższe problemy, Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o interwencję. Izba zaapelowała również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o uelastycznienie niektórych zasad dotyczących handlu zwierzętami w kontekście walki z ASF. W szczególności, Izba prosi o skrócenie obowiązkowego miesięcznego okresu kwarantanny dla świń wprowadzanych do stada z innej lokalizacji, np. losek reprodukcyjnych, w strefach czerwonej i różowej ASF. Długotrwałe okresy kwarantanny komplikują sprzedaż, zwłaszcza dla rolników prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym. Z powodu tej kwarantanny, rolnik często musi sprzedawać zwierzęta o niskiej lub zbyt dużej masie, co prowadzi do obniżenia ceny skupu i straty dla rolnika. WIR apeluje również o analizę obecnie obowiązujących stref związanych z walką z ASF oraz o bardziej elastyczne zarządzanie nimi, a także o wprowadzenie rekompensat dla producentów, którzy ponoszą straty w wyniku niższych cen skupu, nie ze swojej winy, ale będąc w tych strefach.