Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi angażuje się w rozwój polskiej spółdzielczości: kluczowe zmiany prawne i kierunek działań

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi angażuje się w rozwój polskiej spółdzielczości: kluczowe zmiany prawne i kierunek działań

W ramach prac prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), szczególny nacisk kładziony jest na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskiej spółdzielczości. Takie deklaracje padły z ust Stefana Krajewskiego, sekretarza stanu w MRiRW, podczas Konwentu poświęconego Współpracy oraz Rozwojowi Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Stefan Krajewski nawiązał również do istotnych zmian prawnych, które zostały zainicjowane ustawą z 14 kwietnia 2023 roku dotyczącą konsumenckiej pożyczki lombardowej. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na rolników, stosując wobec nich specjalne rozwiązania konsumenckie w obszarze prowadzonej działalności rolniczej.

Jak przekazał sekretarz stanu, Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, już tydzień po objęciu urzędu, dnia 22 grudnia, występował do Ministra Finansów z inicjatywą dotyczącą opracowania strategii, mającej na celu modyfikację powyższego rozporządzenia w taki sposób, aby umożliwić finansowanie inwestycji przez producentów rolnych.

Stefan Krajewski podkreślił, że obecnie z rynku napływają alarmujące informacje o bankach, które zaprzestały przyjmować wnioski kredytowe od rolników lub istotnie ograniczyły swoją ofertę. Takie działanie stanowi duże utrudnienie dla rozwijających się gospodarstw rolnych, które wymagają środków finansowych do realizacji inwestycji. Wprowadzona ustawa neguje to podejście, co może mieć destrukcyjny wpływ na około 400 tysięcy polskich gospodarstw rolnych. Te gospodarstwa w ciągu ostatnich dwudziestu lat swej obecności w Unii Europejskiej, intensywnie inwestowały w swój rozwój, zapewniając tym samym konkurencyjność polskiego sektora rolnego na rynku europejskim.

Stefan Krajewski wspomniał także o roli banków spółdzielczych, które od 1994 roku do chwili obecnej udzieliły łącznie 1,8 miliona preferencyjnych kredytów (inwestycyjnych i klęskowych) na kwotę przekraczającą 70 miliardów złotych. Niemal 80% z tych kredytów zostało przyznane przez banki spółdzielcze. To pokazuje ich zaangażowanie, a także zaufanie, jakim cieszą się wśród rolników – podsumował wiceminister.