Ptasia grypa atakuje Lubelszczyznę: Niemal 12 tysięcy kaczek nie przeżyło

Ptasia grypa atakuje Lubelszczyznę: Niemal 12 tysięcy kaczek nie przeżyło

Naczelny Weterynaryjny Lekarz Kraju poinformował o wykryciu czwartego w tym roku, 2024, ogniska wysoce patogennej ptasiej grypy (HPAI) typu H5N1 wśród stad drobiu. Wyniki laboratoryjne, które potwierdziły obecność tej choroby, zostały otrzymane 15 stycznia 2024 roku od Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet – PIB) z siedzibą w Puławach.

Skrupulatnie prowadzone badania ujawniły ognisko HPAI w gospodarstwie hodowlanym specjalizującym się w utrzymaniu kaczek rzeźnych. Miejsce to jest zlokalizowane w Nowym Uścimowie, w gminie Uścimów, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Łącznie zarażone zostało 11 949 tych ptaków.

Zgodnie z krajowymi przepisami prawa oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r., które uzupełnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 odnośnie przepisów mających na celu zapobieganie niektórym chorobom z wykazu oraz ich eliminowanie, Inspekcja Weterynaryjna wprowadziła wszystkie niezbędne środki do zwalczania choroby.

Od początku bieżącego roku, tj. od 1 stycznia 2024, na terenie naszego kraju, stwierdzono obecność czterech ognisk HPAI wśród stad drobiu, jak również trzy ogniska tej choroby wśród dzikich ptaków.