Procedura rekompensacji dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za swoje wyroby rolne

Procedura rekompensacji dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za swoje wyroby rolne

Rolnicy, którzy od 1 lutego do 31 marca bieżącego roku sprzedawali swoje produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 roku ogłosiły niewypłacalność, mają teraz możliwość ubiegania się o rekompensatę finansową. Wniosek o takową mogą złożyć w miejscowym oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zgodnie z lokalizacją ich miejsca zamieszkania lub siedziby.

Powstały 1 lipca 2023 roku Fundusz Ochrony Rolnictwa ma na celu zabezpieczenie rolników przed stratami finansowymi wynikającymi z upadłości podmiotów skupujących ich produkty. Działa on na bazie osobnego rachunku bankowego prowadzonego przez KOWR.

Źródłem finansowania Funduszu są trzy elementy: wpłaty od podmiotów skupujących, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra odpowiedzialnego za finanse publiczne, oraz środki odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzenia postępowań upadłościowych przeciwko niewypłacalnym podmiotom skupującym.

Podmioty skupujące, które są podatnikami podatku od towarów i usług (VAT), zobowiązane są do wpłacania na Fundusz 0,125% wartości nabytych produktów rolnych bez VAT. Wartość takich produktów jest ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. Proces wpłat na Fundusz ma rozpocząć się od drugiego kwartału 2024 roku, biorąc pod uwagę okres od 1 stycznia do 31 marca tego samego roku.

Środki zgromadzone w Funduszu przeznaczane są na rekompensaty dla producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za swoje produkty od podmiotów skupujących, które ogłosiły niewypłacalność. W tym roku wnioski o przyznanie rekompensaty można składać od 1 lutego do 31 marca, a dotyczą one podmiotów, które w 2023 roku stały się niewypłacalne.

Zgodnie z prawem, niewypłacalny podmiot skupujący, syndyk lub inna osoba zarządzająca majątkiem tego podmiotu ma obowiązek przekazać do Dyrektora Generalnego KOWR listę producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne. Informacje te muszą być przekazane w ciągu dwóch miesięcy od ogłoszenia niewypłacalności.