Strategie rozwoju polskiej hodowli świń: Spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Wieprzowiny z Ministrem Rolnictwa

Strategie rozwoju polskiej hodowli świń: Spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Wieprzowiny z Ministrem Rolnictwa

29 stycznia 2024 roku odbyło się znaczące spotkanie dla przyszłości polskiego rolnictwa. W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszło do spotkania reprezentantów Krajowej Rady Wieprzowiny (KRW) z Ministrem Rolnictwa, Czesławem Siekierskim. Obecność przedstawicieli wpływowych organizacji oraz indywidualnych rolników, jak na przykład Janusz Terka z Solidarności RI czy Aleksander Dargiewicz z POLPIG, pokazuje jak ważne było to wydarzenie. Nie można również pomijać udziału sekretarzy stanu, Jacka Czerniaka i Michała Kołodziejczaka, dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Weterynarii, Moniki Wilińskiej, i innych notabli resortu.

KRW, będąca społecznością działającą na rzecz reformy branży trzody chlewnej w Polsce, opracowała strategię mającą na celu odbudowę produkcji prosiąt na krajowym rynku, ograniczenie importu zwierząt i wieprzowiny oraz zapewnienie samowystarczalności Polski w produkcji mięsa wieprzowego. Ambitne cele tej organizacji wiążą się z koniecznością podjęcia decyzyjnych działań, mających na uwadze takie aspekty jak: eliminacja barier prawnych, walka z ASF, wyznaczenie ścieżki inwestycyjnej i finansowej, troska o zdrowie i dobrostan stad świń, ochrona klimatu i środowiska naturalnego, budowanie relacji handlowych i rynków zbytu czy poprawa jakości żywności i ochrony zdrowia publicznego.

Tak istotne spotkanie miało głównie na celu zaprezentowanie proponowanych przez KRW rozwiązań oraz zainicjowanie otwartej współpracy. Bez zmian legislacyjnych nie będzie możliwy postęp w polskim sektorze wieprzowym.

KRW apeluje do Ministra Rolnictwa o powołanie stałego zespołu KRW/MRiRW zajmującego się rozwojem trzody chlewnej. Zdaniem reprezentantów KRW, bez delegowania odpowiednich osób od strony Ministerstwa Rolnictwa, które będą zaangażowane we współpracę ze społecznością – beneficjentem zmian, wydźwignięcie sektora trzody chlewnej z obecnego kryzysu będzie skomplikowane, jeśli nie niemożliwe. Krajowa Rada Wieprzowiny jest przekonana, że realizacja niektórych z tych celów wymaga współdziałania z innymi ministerstwami, a nie tylko z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Czesław Siekierski potwierdził swoje zaangażowanie w odbudowę pogłowia świń w Polsce. Sekretarz stanu Jacek Czerniak podkreślił ryzyko spadku krajowej produkcji i polegania na imporcie mięsa i zwierząt, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Podkreślił on również konieczność stopniowej współpracy na wielu płaszczyznach, aby zapewnić samowystarczalność Polski w produkcji wieprzowiny.