Ukraina udanie wykorzystuje korytarz humanitarny do eksportu 3,2 mln ton zbóż

Ukraina udanie wykorzystuje korytarz humanitarny do eksportu 3,2 mln ton zbóż

Wiceminister infrastruktury Ukrainy zaktualizował informacje na temat eksploatacji głębinowych portów Morza Czarnego, w szczególności trzech portów Wielkiej Odessy. W dniu 17 listopada oznajmił, że za pośrednictwem korytarza humanitarnego opuściło je 151 statków. Łączna ilość transportowanego przez nie towaru wyniosła 4,4 mln ton. W tej liczbie dominowały zboża, których wolumen wyniósł 3,2 mln ton.

Aktualnie porty te są areną intensywnego załadunku kolejnych 30 jednostek pływających. Spośród nich aż 22 są przeznaczone do przewozu zbóż, które docelowo mają stanowić ładunek o masie 700 tys. ton. Dane zgromadzone przez ministerstwo pokazują, że do połowy listopada br., skumulowany eksport zboża osiągnął wartość 11 mln ton. To oznacza spadek o 29% w porównaniu z poprzednim sezonem.

Ponadto, dokonano analizy wyeksportowanych gatunków zboża. Wynika z niej, że pszenice wyeksportowano 5,2 mln ton (spadek o 12% w porównaniu z poprzednim sezonem), kukurydzy – 4,9 mln ton (spadek o 41%), a jęczmienia jedynie 0,7 mln ton (również spadek o 41%).