Wyprzedzony termin na składanie wniosków o dofinansowanie małych gospodarstw rolnych

Wyprzedzony termin na składanie wniosków o dofinansowanie małych gospodarstw rolnych

Wnioski dotyczące programu „Rozwój małych gospodarstw” w ramach Strategicznego Planu Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2023-2027 mogą być składane do 24 listopada 2023 roku. Ta forma wsparcia zyskała popularność wśród rolników, jak świadczą liczby – dotychczas złożono prawie 4,9 tysiąca wniosków na sumę ponad 492 milionów złotych.

Konkurs na dofinansowanie „Rozwoju małych gospodarstw” został przedłużony i teraz wnioski można składać aż do 24 listopada 2023 roku. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Do tej pory zgłoszono blisko 4,9 tysiąca wniosków, które razem występują o wsparcie w kwocie przekraczającej 492 miliony złotych.

Wsparcie jest przeznaczone dla rolników prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Aby kwalifikować się do udziału, rolnicy muszą posiadać gospodarstwo nie większe niż 300 ha, a jego wartość ekonomiczna w roku rozpoczynającym program musi być poniżej 25 tys. euro. Kandydaci do otrzymania wsparcia muszą również wykazać dochody z sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 tys. złotych, a dodatkowo wymagane jest przedstawienie biznesplanu z koncepcją zmian mających na celu zwiększenie skierowania gospodarstwa na rynek.

Standardowe dofinansowanie wynosi 100 tysięcy złotych, ale podnosi się do 120 tysięcy złotych dla gospodarstw ekologicznych. Wsparcie jest udzielane w formie ryczałtu i jest realizowane w dwóch transzach – najpierw wypłacane jest 80% kwoty, a następnie pozostałe 20%. Ważne jest to, że ta forma pomocy może zostać przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo w trakcie trwania Strategicznego Planu.

W ramach tej inicjatywy wspierane są działania mające na celu prowadzenie produkcji rolnej i przygotowanie do sprzedaży towarów wyprodukowanych przez rolników. Oznacza to, że dofinansowanie może pokryć koszty takie jak inwestycje w budynki, ich wyposażenie, a także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.