Realizacja wypłat zaliczek dla rolników za 2023 rok – do tej pory na konta trafiło ponad 6 mld zł

Realizacja wypłat zaliczek dla rolników za 2023 rok – do tej pory na konta trafiło ponad 6 mld zł

W ramach kampanii 2023 roku, osiągnęliśmy już półmetek w wykonaniu wypłat zaliczek, które obejmują płatności bezpośrednie i obszarowe dla rolników. Do dnia 9 listopada 2023 roku, ogólna suma zaliczek w formie płatności bezpośrednich i obszarowych, która wpłynęła na konta rolników przekroczyła barierę 6 mld złotych. Proces wypłaty zaliczek będzie kontynuowany do ostatniego dnia listopada, a już w grudniu nastąpi rozpoczęcie realizacji płatności końcowych.

Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania zaliczek, będących częścią tegorocznej kampanii dotyczącej dopłat bezpośrednich i obszarowych. Łączna suma, którą udało się do tej pory wypłacić wynosi ponad 6 mld złotych. Z tej kwoty, 5,21 mld zł stanowią płatności bezpośrednie, które zostały przelane na rachunki bankowe 993 tysięcy rolników. Pozostałą sumę, wynoszącą 0,85 mld zł otrzymało 609 tysięcy gospodarzy rolnych, jako część płatności ONW.

Podczas tegorocznej kampanii, rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty, a łączna pula środków wynosi blisko 17 mld zł. Zaliczki są wypłacane stopniowo, począwszy od 16 października 2023 roku, a ich wypłata zakończy się 30 listopada. Od pierwszego dnia grudnia rozpocznie się proces przekazywania płatności końcowych. Wszystkie środki są przesyłane wyłącznie na konta bankowe podane przez producentów w ich wpisach do ewidencji. Kluczowe jest więc utrzymanie aktualności numerów rachunków bankowych.

Polski sektor rolniczy otrzymuje zaliczki na najwyższym poziomie zgodnym z regulacjami Unii Europejskiej, obowiązującym od roku 2019. Tegoroczna kampania obejmuje wypłatę zaliczek na rzecz płatności bezpośrednich – między innymi dla małych gospodarstw oraz wsparcia krajowego przejściowego (70 proc.) jak i płatności ONW (85 proc.). Zaliczki są przyznawane tym gospodarzom rolnym, którzy spełniają warunki kwalifikowalności, włączając w to również tych, którzy zostali wyznaczeni do kontroli na miejscu.