Blisko 433 miliony złotych pomoc finansową dla hodowców trzody chlewnej

Blisko 433 miliony złotych pomoc finansową dla hodowców trzody chlewnej

Jesienią 2023 roku, konkretnie do 15 września, rolnicy mogli składać wnioski w ramach programu wsparcia na odbudowę produkcji trzody chlewnej. Z tej możliwości skorzystało ponad 28 tysięcy osób. Już na początku października oficjalnie ruszyła procedura wypłat. W efekcie na kontach niemal 27,4 tysiąca farmerów znalazło się blisko 433 miliony złotych.

Pomoc finansowa była adresowana do rolników, którzy zmagali się z utratą płynności finansowej, wynikającą z ograniczeń na rynku rolnym spowodowanych konfliktem na Ukrainie. O dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prowadzące działalność o statusie mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Kolejnym warunkiem było posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Do spełnienia były również inne kryteria. W dniu 15 marca 2023 roku, wnioskodawca musiał prowadzić gospodarstwo, w którym utrzymywane były świnie, a pomiędzy 15 marca a 15 sierpnia tego samego roku, musiały urodzić się tam prosięta. Wszystkie urodzone w tym okresie zwierzęta powinny zostać oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Kwota wsparcia wynosiła 100 złotych na każde prosię, a maksymalną sumą jaką mógł otrzymać jeden producent rolny była kwota 500 tysięcy złotych.