Polecamy:
  • POJAWIENIE SIĘ CZĄSTECZEK

    POJAWIENIE SIĘ CZĄSTECZEK Materia umysłu Dzięki tej na przemian ułatwiającej i ogra­niczającej funkcji, ekspresja cząsteczek CAM (połączonych z powierzchnią komórek) oraz cząsteczek SAM (wypuszcza­nych przez komórki, aby łączyły się z

  • POSTĘPOWANIE WEDŁUG REGUŁ

    POSTĘPOWANIE WEDŁUG REGUŁ Materia umysłu Postępowanie według tych reguł jest wykonywaniem pew­nego rodzaju obliczeń. (Przyjmuję tu prowizoryczną definicję obliczenia: jest to przekształcanie symboli zgodnie z określoną procedurą. Szczegółowo zajmuję się

  • POWSTAŁY OBRAZ NATURY

    POWSTAŁY OBRAZ NATURY Materia umysłu Powstawał „obiektywistyczny” obraz natury, grupujący obiekty rzeczywistości w „klasyczne katego­rie” (definiowane przez zbiór cech koniecznych i wystarczają­cych). Kategorie te były następnie jednoznacznie przykładane do świata

Informacje:

Back to Top