Adiuwanty do fungicydów

Adiuwanty do fungicydów

Stosowanie adiuwantów w rolnictwie jest ważnym elementem zapewniającym optymalne działanie środków ochrony roślin. Modyfikatory działają jako środki kondycjonujące wodę, sprzęt do opryskiwania i wielkość kropli, podczas gdy aktywatory ułatwiają wnikanie do tkanek roślinnych.

Czym są adiuwanty? 

Stosowanie adiuwantów ma na celu zminimalizowanie strat i gorszej wydajności w rośnięciu roślin.

Rola, jaką dany składnik odgrywa w środkach ochrony roślin, może być długa, kręta i pełna zakrętów, które mogą osłabić jego skuteczność na drodze do zdrowia rośliny.

Środki ochrony roślin są stosowane w połączeniu z dodatkami, które mają pozytywny wpływ na skuteczność ich stosowania. Jednym z takich dodatków jest środek zwany adiuwantem, który zapewnia równomierne pokrycie opryskiem i poprawia wchłanianie przez rośliny dzięki zdolności do zwiększania rozpuszczalności pestycydów w ich formulacji.

Adiuwanty są ważne dla skutecznego stosowania agrochemikaliów, takich jak insektycydy, fungicydy, a nawet nawozy dolistne. Najczęściej stosuje się je w połączeniu z herbicydami; niektóre z nich można wprowadzać tylko na etapie produkcji, podczas gdy inne wymagają dodania składnika, który nada im moc – tu właśnie w grę wchodzą produkty z adiuwantami!

Aby chronić nasze uprawy przed szkodami wyrządzanymi przez owady, stosujemy szeroką gamę składników. Mamy podręczniki i poradniki zawierające szczegółowe informacje na temat działania tych produktów, ale trudno jest, aby jeden środek chemiczny był odpowiedzialny za sukces na twoim polu ze względu na różne mechanizmy działania.

Co to są fungicydy?

Fungicydy to klasa środków ochrony roślin, które zabijają patogeny grzybowe. Tworzą wysokiej jakości bariery ochronne powstrzymujące rozprzestrzenianie się chorób, które mają właściwości zarówno lecznicze, jak i zapobiegawcze.

Trzy najczęściej spotykane mechanizmy działania fungicydów to zapobiegawczy, interwencyjny i niszczący. Pierwszy z nich polega na tworzeniu przez substancję chemiczną bariery ochronnej, która zapobiega przenikaniu do tkanek roślinnych, a także pomaga chronić przed przyszłymi infekcjami, które mogą pojawić się w wyniku uniemożliwienia wzrostu patogenu w jakiś sposób, m.in. poprzez ingerencję w składniki odżywcze lub hormony niezbędne do rozwoju grzyba. Drugi rodzaj polega na hamowaniu wzrostu grzyba, dzięki czemu nie będzie nowych ognisk chorobowych – zwłaszcza jeśli zastosuje się odpowiednio wysokie dawki, nie tylko jednorazowo, ale w sposób ciągły przez dłuższy czas.

Czy warto stosować adiuwanty do fungicydów?

Adiuwanty, takie jak na przykład Lewar pH Fungi, są niezbędne do skutecznego stosowania preparatów fungicydowych. Pomagają one zwiększyć skuteczność działania preparatów poprzez usunięcie przeszkód, takich jak substancje obniżające pH lub inne czynniki środowiskowe, które mogłyby zmniejszyć skuteczność działania na choroby roślin, czyniąc je bardziej podatnymi na infekcje i prawdopodobnie zabijając zdrowe komórki zbyt wcześnie, co spowoduje zmniejszenie potencjału plonowania z powodu ponownego odtworzenia preferowanych warunków wkrótce po zastosowaniu preparatu.