Certyfikat integrowanej produkcji – czym tak właściwie jest?

Certyfikat integrowanej produkcji – czym tak właściwie jest?

Integrowana produkcja roślin (IP) to niezwykle nowoczesny sposób produkcji owoców, warzyw i zbóż, który wykorzystuje postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin oraz nawożeniu. System ten kładzie duży nacisk na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Jego popularność rośnie w bardzo szybkim tempie, co sprawia, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem w społeczeństwie.

Dlaczego warto zastosować system integrowanej produkcji roślin?

Warto pamiętać o tym, że system integrowanej produkcji roślin ma wiele zalet i istnieją liczne korzyści marketingowe związane ze sprzedażą żywności o poświadczonej jakości, posiadającej certyfikat IP. Zgodność z zasadami integrowanej ochrony roślin wpływa na to, że wdrożenie IP spełnia obowiązkowy wymóg dotyczący stosowania tych zasad. Uzyskanie certyfikatu IP umożliwia częściową refundację kosztów związanych z uczestnictwem w systemie, a także promocję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Aby otrzymać pomoc, należy złożyć wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wdrażanie IP jest niezwykle istotne dla potwierdzenia wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności, zarówno na rynku krajowym, jak i podczas eksportu roślin i produktów roślinnych. System ten w dużej mierze spełnia również wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska, które są stawiane przez inne komercyjne systemy jakości. Jeśli interesują Cię kwestie związane z certyfikatem integrowanej produkcji, to zapoznaj się ze stroną: https://iprcert.pl/. Znajdziesz tam wszystkie kluczowe informacje na ten temat.

Integrowana produkcja roślin – najważniejsze informacje

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nadzoruje system IP, a jednostka certyfikująca, działająca na podstawie upoważnienia od właściwego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, jest odpowiedzialna za właściwą certyfikację IP. Aby uzyskać specjalne upoważnienie, jednostka certyfikująca musi posiadać akredytację w zakresie certyfikacji IP. Przepisy dotyczące kompetencji, działalności podmiotów certyfikujących IP oraz nadzoru nad nimi przez PIORiN zostały określone w ustawie o środkach ochrony roślin, które szczegółowo opisują wszystkie najważniejsze przepisy. Co więcej, minister rolnictwa opublikował rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących kontrolę przestrzegania wymagań IP oraz wzoru certyfikatu potwierdzającego stosowanie IP. Zgodnie z tym rozporządzeniem, osoby prowadzące kontrolę muszą posiadać określone kwalifikacje oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin bądź w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z tym obszarem. Wbrew pozorom otrzymanie takiego certyfikatu nie jest proste, dlatego też warto się odpowiednio przygotować.

Co należy zrobić, aby uzyskać certyfikat IP ?

Aby otrzymać certyfikat IP, producent roślin musi spełnić szereg obligatoryjnych wymogów, co sprawia, że cały proces może być dosyć czasochłonny. Niezbędne jest chociażby ukończenie szkolenia w zakresie IP, prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora oraz przestrzeganie wszelkich wymogów dotyczących nawożenia, higieny i ochrony roślin. Wdrożenie systemu integrowanej produkcji roślin może przynieść wiele wymiernych korzyści dla producentów roślin oraz konsumentów, zapewniając wysoką jakość żywności oraz ochronę środowiska. Wszystko to sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wyrobienie takiego certyfikatu, licząc na rozwój swojej działalności.