Wykrywanie rui u krów – jak je usprawnić?

Wykrywanie rui u krów – jak je usprawnić?

Wykrywanie rui u krów jest podstawowym elementem, który muszą przeprowadzać hodowcy bydła w swojej codziennej pracy. Coraz więcej jest dużych hodowli, gdzie liczba krów przekracza 100, a nawet 200 osobników w stadzie. W takich gospodarstwach trudne jest tradycyjne nadzorowanie rui i zdrowia zwierząt.

Wykrywanie rui u krów – wyzwania

Codzienne naoczne sprawdzenie stanu zdrowia zwierzęcia i obserwowanie wystąpienia rui zabierze hodowcy bardzo dużą ilość czasu. Istotną sprawą jest podnoszenie wyników w rozrodzie bydła, co jest coraz trudniejsze ze względu na no, że krowy mają coraz dłuższy cykl mleczny. Okres rui skraca się i jest coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesne sposoby wspomagające wykrycie rui u krów mlecznych. Naturalne sposoby poprzez obserwację zachowania i mierzenie temperatury krowie nie będzie zdawało egzaminu przy profesjonalnej hodowli, ze względu na dużą ilość bydła.

Nowoczesne rozwiązania

Nowe technologie pozwalają na skrócenie czasu doglądania hodowli, jak i zwiększenie rozrodczości i ogólnej poprawy stanu zdrowia krów.

W dużej hodowli niezbędny będzie nowoczesny elektroniczny system wykrywania rui, który monitoruje krowę przez całą dobę i wysyła wyniki pomiarów na telefon, tablet czy inne wskazane urządzenie. Aplikacja pozwala na ustawienie pożądanych alertów w czasie rzeczywistym, informując o rui, ale także odchyleniach stanu zdrowia konkretnego osobnika stada.

Elektroniczne systemy są bardzo czułymi narzędziami, dzięki którym hodowca jest w stanie bardzo dokładnie określić optymalny czas przeprowadzenie inseminacji.

Elektroniczny system wykrywania rui – dlaczego warto?

Największa zaletą systemów elektronicznych jest to, że pracują one przez 24 godziny na dobę i monitorują stan zwierząt przez 7 dni w tygodniu. Zbierają one i analizują dane na podstawie ruchliwości zwierząt i intensywności przeżuwania. Systemy elektroniczne wykrywają zaburzenia zdrowia u zwierząt na bardzo wczesnym etapie, ponieważ krowa na problemy zdrowotne reaguje prawie natychmiastowym zmniejszeniem intensywności przeżuwania. Wczesne wykrycie chorób pozwala na wcześniejsze zastosowanie leczenia przy zmniejszeniu liczby lekarstw.

Usługa wymiany transponderów TES firmy Apagro jest nowoczesną formą monitorowania rui i zdrowia każdego zwierzęcia w hodowli. Hodowca otrzymuje cały elektroniczny zestaw wraz z transponderami dla krów i dzięki systemowi ma 24 godzinny nadzór nad swoim stadem z powiadomieniami o odchyleniach przychodzącymi w czasie rzeczywistym. Wszystkie transpondery są certyfikowane przez firmę Apagro.

Krowy mają nałożone na szyję transpondery, a w gospodarstwie zainstalowany jest system kontrolny Precision Farming Kit. System jest prosty i łatwy w obsłudze. Niepotrzebne, nieużywane transpondery można zwrócić firmie. Opłata jest pobierana tylko za sztuki używane w gospodarstwie. Ewentualne części uszkodzone zostają od razu wymienianie.

System wymiany transponderów oferowany w usłudze firmy Apagro podnosi rentowność i zaoszczędza cenny czas hodowcy na doglądanie swojego stada. Warto korzystać z nowoczesnego rozwiązania systemu TES, które maksymalnie podniesie wykrywalność rui u krów mlecznych i zminimalizuje straty spowodowane ewentualną chorobą zwierząt.