Europejski Zielony Ład wciąż na celowniku nowej Komisji Europejskiej po czerwcowych wyborach

Europejski Zielony Ład wciąż na celowniku nowej Komisji Europejskiej po czerwcowych wyborach

Niewiele zmieni się w kluczowych tematach polityki Unii Europejskiej po nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu. Szczególnie dotyczy to planów związanych z Europejskim Zielonym Ładem, który z pewnością będzie nadal priorytetem dla nowo powołanej Komisji Europejskiej.

Działania na rzecz cyberbezpieczeństwa i digitalizacji w Europie również będą kontynuowane przez nową Komisję, jak podkreśla Bartłomiej Balcerzyk, p.o. dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wybory do europarlamentu odbędą się w Polsce 9 czerwca, a ich rezultaty wpłyną na skład nowego organu wykonawczego Unii Europejskiej – Komisji Europejskiej, która jest odpowiedzialna za bieżącą politykę UE i zarządzanie jej funduszami.

Po wyborach członkowie Komisji będą musieli określić swoje priorytety na następne lata. Zdaniem ekspertów od spraw europejskich, można oczekiwać kontynuacji wielu obecnych działań i polityk. Kwestie takie jak solidarność z Ukrainą, uniezależnienie od dostaw energetycznych z niepewnych źródeł, dążenie do wyeliminowania paliw kopalnych w Europie oraz Europejski Zielony Ład będą najprawdopodobniej nadal na szczycie agendy nowej Komisji.

Europejski Zielony Ład, który wywołał wiele emocji w ostatnich miesiącach, pozostanie przedmiotem prac Komisji Europejskiej. Choć obecna polityka nie zmieni się radykalnie, jak twierdzi Balcerzyk, eksperci rozważają pewne korekty w odpowiedzi na protesty rolnicze i niezadowolenie części społeczeństwa. Komisja będzie starała się ułatwić rolnikom realizację wymagań Europejskiego Zielonego Ładu, widząc w tym potencjalne korzyści dla nich samych.

Wśród możliwych zmian Bruksela rozważa wycofanie się z niektórych pomysłów związanych z użytkowaniem pestycydów i ograniczenie wymagań mogących zwiększyć biurokrację. Mimo to, można przypuszczać, że europejska polityka klimatyczna pozostanie w dużej mierze niezmieniona.

Jednym z tematów często poruszanych przez opinię publiczną jest dyrektywa budynkowa i zagadnienia związane z efektywnością energetyczną. Jak podkreśla Balcerzyk, nie należy oczekiwać radykalnych zmian w tych obszarach. Unia Europejska nadal będzie dążyć do oszczędzania energii i promować termomodernizację budynków jako część działań Europejskiego Zielonego Ładu.