Zjazd Dyrektorów Agencji Płatniczych UE z udziałem przedstawicieli ARiMR podczas 55. spotkania w belgijskiej Antwerpii

Zjazd Dyrektorów Agencji Płatniczych UE z udziałem przedstawicieli ARiMR podczas 55. spotkania w belgijskiej Antwerpii

Od 15 do 17 maja 2024 r., w belgijskim mieście Antwerpia, miała miejsce 55. edycja Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych Unii Europejskiej. Belgia, jako kraj przewodniczący Radzie Europejskiej, była gospodarzem wydarzenia. Polską Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) reprezentowali na konferencji Zastępca Prezesa, Joanna Gierulska, oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Emilia Godlewska.

Jak to jest zwyczajem, w konferencji udział brali liderzy agencji płatniczych z całej Unii Europejskiej, jak również reprezentanci instytucji sektora rolnego z państw członkowskich i aspirujących do członkostwa. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Prokuratury Europejskiej EPPO.

55. edycja Konferencji Dyrektorów Agencji Płatniczych skupiła się na prezentacjach i warsztatach, które były poświęcone wnioskom z pierwszego roku funkcjonowania nowej WPR, dostępu do danych oraz innowacyjnych metodach ich analizy, w tym sztucznej inteligencji. Celem tych działań było zwiększenie efektywności pracy agencji płatniczych oraz podniesienie standardów profesjonalizmu w sektorze rolnym.

Na początku konferencji, przedstawiciele Komisji Europejskiej DG AGRI przedstawili swoje obserwacje dotyczące poważnych braków w procesie implementacji WPR 2023–2027 oraz aktualnego stanu prac nad Systemem Monitorowania Obszarów AMS.

Pierwszy dzień konferencji zdominowały prezentacje na temat nowych kierunków w podejściu Trybunału Obrachunkowego do WPR 2023–2027 oraz perspektyw planowanych kontroli i audytów prowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). Przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Prokuratura Europejska EPPO zaprezentowali stan bieżących prac swoich instytucji.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty na temat „Potencjału sztucznej inteligencji do realizacji różnych obszarów administracji agencji płatniczych i systemów kontroli”. W trakcie warsztatów uczestnicy dyskutowali na temat możliwości wykorzystania AI w realizacji transakcji i usług świadczonych przez agencje płatnicze.

W tym roku, w kontrast do poprzednich konferencji, gdzie wyniki były podsumowywane na podstawie ankiet rozesłanych do państw członkowskich przez organizatora, ankiety zostały przekazane do rolników fińskich i łotewskich. Badanie miało na celu ocenę poziomu komunikacji z rolnikami w ramach nowej WPR.