Gdzie składamy kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Gdzie składamy kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Najważniejsze detale dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestorów w pigułce.

Czym jest krata informacyjna przedsięwzięcia?

Jest to dokument wymagany do wydania decyzji środowiskowej. Wprowadzony został wraz z dniem 3.10.2008 roku jako istotny element oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia Poznań ma za zadania klarownie przedstawić projekt oraz pomóc ustalić, czy dany obiekt będzie miał rzeczywisty wpływ na środowisko. Dokument ten zawiera m.in.: dokładną lokalizację inwestycji, rodzaj technologii, w jakiej będzie budowana, przy użyciu jakich surowców i jakim zużyciu energii. Na karcie muszą się także znaleźć szczegóły dotyczące skali działalności i jej ewentualnego wpływu na ekosystem, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych ochroną, obszarów transgranicznych. itp.

Kto i kiedy musi wyrobić KIP?

Do złożenia karty informacji przedsięwzięcia zobligowani są wszyscy inwestorzy prywatni, publiczni lub reprezentujący ich projektanci, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że dana inwestycja będzie mogła w sposób znaczący oddziaływać na przyrodę i okolicznych mieszkańców. Dogłębna analiza potencjalnych zagrożeń ma na celu zabezpieczyć inwestycję, jak i oczywiście środowisko. KIP może się okazać niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, regulację wód, a także do otrzymania decyzji o zmianie terenu leśnego na rolny.

Gdzie należy złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Jest to przede wszystkim zależne od rodzaju inwestycji i celów, do których KIP jest wymagana. Najczęściej dostarcza się ją do właściwego urzędu gminy, urzędu miasta, występującego z prośbą o przedłożenie tego typu dokumentu, ale również np. do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

W celu precyzyjnego wypełnienia KIP i sprawnego załatwienia sprawy warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się tym na co dzień. Zajrzyj na stronę https://karta-informacyjna.pl i napisz maila lub zadzwoń pod numer podany w zakładce kontakt.