Jak PIORiN monitoruje rośliny pod kątem GMO? Omówienie procesu kontroli

Jak PIORiN monitoruje rośliny pod kątem GMO? Omówienie procesu kontroli

W Polsce jedyną instytucją, która nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących zakazu uprawy GMO (genetycznie modyfikowanych organizmów) w sektorze rolnym, jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Głównym celem tej działalności jest utrzymanie Polski na liście krajów niezanieczyszczonych GMO.

Konkretnie, PIORiN skupia się na monitorowaniu trzech rodzajów roślin – kukurydzy, rzepaku i soi. Specjaliści z Inspekcji pobierają próbki roślinne zarówno z plantacji nasiennej jak i towarowej, a także materiał siewny obecny na rynku. Następnie te próbki są wysyłane do Laboratorium Badania GMO (LBGMO), które jest częścią Centralnego Laboratorium w Toruniu. Tam realizowane są szczegółowe badania. Na początku 2023 roku przeanalizowano już 2 599 próbek materiału roślinnego, przeprowadzono 20 452 analiz kompleksowych oraz 53 996 analiz jednostkowych metodą PCR / Real-time PCR.

Laboratorium cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony społeczności naukowej, zwłaszcza że stale zwiększa swoje kompetencje, zdobywając akredytacje na coraz nowocześniejsze metody badawcze. Ostatnio placówkę odwiedziła grupa studentów biotechnologii ze Studenckiego Koła Naukowego.

Podczas wizyty, studenci mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat procesu analizowania próbek w celu wykrycia i określenia procentowej zawartości genetycznie zmodyfikowanych organizmów metodą PCR / Real-time PCR. Zajęcia prowadzone przez pracowników Inspekcji pozwoliły im lepiej zrozumieć specyfikę pracy związanej z GMO i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Na spotkaniu omówiono również role PIORiN w kontekście obecnie realizowanej inspekcji upraw, przedstawiono gatunki roślin objęte kontrolą. Wyjaśniono także, jak wiele, jakiego rodzaju i jakie ilości próbek są corocznie poddawane badaniom laboratoryjnym. Dodatkowo, studenci i ich opiekunowie mogli zaznajomić się z procedurą rejestracji przyjmowanych do laboratorium próbek w systemie CS-18 LIMS oraz z niezbędną dokumentacją.