Jak zadbać o owoce w trakcie przechowywania?

Jak zadbać o owoce w trakcie przechowywania?

Jakość owoców jest decydująca dla kierunku ich wykorzystania. Z kolei to ma znaczący wpływ na uzyskiwaną cenę. Ten dość oczywisty ciąg przyczynowo skutkowy prowadzi do równie banalnego wniosku, że producent owoców powinien dołożyć wszelkich starań, by oferowane przez niego owoce spełniały wysokie standardy jakościowe. Tylko co zrobić by ochrona sadu zapewniła taki rezultat?

Choroby przechowalnicze – ochrona owoców

Ochrona upraw sadowniczych przed wszelkimi agrofagami to zadanie niebywale trudne. Wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i dużego zaangażowania. Kluczowym zagrożeniem dla sadu są choroby grzybowe. 

W czasie planowania ochrony fungicydowej drzew owocowych musimy pamiętać, że równie ważne jest zabezpieczenie przed patogenami na każdym etapie. Błędy popełnione w którymkolwiek momencie mogą zniweczyć dotychczasowe starania o wysoki variant=fraza-ochrony-fungii zdrowy plon, jak i wszelkie kolejne uczynić bezcelowymi.

Wymagania przechowalnicze owoców

Jednym z newralgicznych punktów ochrony fungicydowej sadu jest zabezpieczenie przed chorobami przechowalniczymi owoców. Cel ten realizowany jest wielotorowo. Po pierwsze do przechowywania nadają się jedynie owoce najwyższej jakości. 

Po drugie w przechowalniach stwarza się warunki spowalniające naturalne procesy fizjologiczne zachodzące w owocach. W tym celu stosujemy schładzanie, ale także modyfikujemy skład gazowy atmosfery w przechowalni. 

Jednak nie bez powodu wysoką jakość owoców wymieniamy jako pierwszą. Bez niej bowiem żadne działania podejmowane w przechowalni nie dadzą satysfakcjonujących rezultatów.

Przechowywanie owoców – jak robić to poprawnie?

O właściwości przechowalnicze owoców trzeba zadbać na długo przed zbiorami. Warto pamiętać, że nie tylko choroby wpływają na właściwości przechowalnicze owoców. Szkodniki też wtrącają swoje trzy grosze. 

Poza oczywistymi stratami w plonie, jakie powodują poprzez żerowanie, sprawiają także że rośliny są bardziej podatne na infekcje. Wiec koniec końców szkodniki obniżają nie tylko wysokość plonu, ale i jego jakość.

Środki pomagające zachować dobrą jakość owoców

Niezależnie od okoliczności każdy producent owoców stara się jak najlepiej zabezpieczyć je przed patogenami chorobotwórczymi. Choroby przechowalnicze owoców swoje początki mają w czasie gdy jabłka czy gruszki jeszcze są na drzewach. Dlatego wbrew nazwie nie możemy myśleć o ochronie przed chorobami przechowalniczymi dopiero gdy owoce znajda się w przechowalni.

Uprawy sadownicze są bardzo czułe na działanie patogenów. Dlatego wymagają niezawodnych rozwiązań, chroniących nie tyle sam plon ile rentowność produkcji. Choroby przechowalnicze jabłek na czele z gorzką zgnilizną jabłek, stanowią realne zagrożenie, któremu jednak możemy skutecznie się przeciwstawić.

Rozwiązaniem jest zabieg z użyciem preparatu zawierającego boskalid i piraklostrobinę w optymalnych proporcjach, czyli fungicydem Bellis® 38 WG. Zalecana dawka tego środka to 0,8 kg/ha. Oprysk należy wykonać dwukrotnie – 21, a następnie 7 dni przed zbiorem jabłek.

Przechowywanie owoców – środki ochronne

Jak pokazują opinie użytkowników fungicydu Bellis® 38 WG, zapewnia on wysoką jakość owoców, która pozwala na przechowywanie ich w doskonałej kondycji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że żadne działania podjęte na etapie przechowywania nie będą skuteczne, gdy do przechowalni trafią owoce zaatakowane przez choroby.

Tym niemniej nie bagatelizujmy znaczenia warunków, w jakich owoce są przechowywane. Są one bowiem przedłużeniem działań ochronnych wykonanych na wcześniejszych etapach.