Jaki herbicyd na zboża zastosować wiosną?

Jaki herbicyd na zboża zastosować wiosną?

Chwasty towarzyszą uprawie zbóż praktycznie przez cały okres ich wegetacji. Niestety w związku ze zróżnicowanymi warunkami w polskich uprawach przeprowadzenie zabiegu do końca fazy krzewienia nie na każdym polu było możliwe.

Jaki herbicyd na zboża zastosować wiosną?

Chwasty towarzyszą uprawie zbóż praktycznie przez cały okres ich wegetacji. Niestety w związku ze zróżnicowanymi warunkami w polskich uprawach przeprowadzenie zabiegu do końca fazy krzewienia nie na każdym polu było możliwe. Pamiętajmy więc, że faza liścia flagowego jest ostatnim momentem, w którym ograniczamy zachwaszczenie, głównie ze strony chwastów jarych. Jaki zabieg herbicydowy wykonać w zbożach do fazy liścia flagowego?

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną

Konkurencja chwastów może znacząco utrudnić rozwój zbóż, dla których nadchodzący czas będzie kluczowy dla budowania plonu. Towarzystwo chwastów będzie bowiem utrudniać pobieranie odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych. Ponadto nadmierne zagęszczenie zbóż wraz z chwastami spowoduje spadek plonowania z uwagi na brak dostępu do odpowiedniej ilości podstawowych elementów w najważniejszym okresie wzrostu zbóż. Jeśli więc zabieg odchwaszczania nie zostanie teraz wykonany, można się będzie spodziewać wydostających się ponad łan chwastów, które utrudnią zbiory. Najczęściej są to: komosa biała, ostrożeń polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przytulia czepna i miotła zbożowa. 

Nie zapominajmy też, że wtórne zachwaszczenie wpłynie jednocześnie na pogorszenie jakości uzyskanego ziarna, ponieważ nasiona chwastów zanieczyszczą zebrany plon, co obniży jego wartość i utrudni przechowywanie.

Herbicydy na zboża ozime wiosną

Oprysk na chwasty wiosną powinien mieć charakter uzupełniający, korygujący jesienne zabiegi. Dokonanie tej czynności wyłącznie w okresie wiosennej wegetacji może jednak wynikać z braku możliwości wjazdu na pole jesienią, późnych siewów ozimin lub niesprzyjających warunków do zabiegu. 

Wiosną oprócz chwastów zimujących należy spodziewać się wschodów gatunków jarych. Jednocześnie część chwastów może znajdować się w zaawansowanych fazach wzrostu, dlatego nie zaleca się obniżania dawek herbicydów – stosujmy te maksymalne!

Kiedy stosować preparaty na chwasty w zbożach wiosną?

Niewątpliwie najlepszy optymalny termin stosowania herbicydów w zbożach wiosną rozpoczyna się z początkiem wegetacji i trwa do końca krzewienia. Niestety w niesprzyjających warunkach wykonanie zabiegu może okazać się niemożliwe. Przedłużające się opady czy brak możliwości wjazdu na pole często skłaniają do przesunięcia aplikacji herbicydu. 

Wegetacja chwastów trwa jednak przez cały czas. Teraz można obserwować wyłaniające się nad rośliny uprawne zarówno gatunki dwuliścienne (np. przytulia czepna), jak i jednoliścienne (np. miotła zbożowa). Na szczęście wśród dostępnych na rynku rozwiązań istnieją takie, które umożliwiają oprysk na chwasty w zbożach aż do fazy pełni rozwiniętego liścia flagowego.

Jakie herbicydy zastosować w zbożach wiosną?

Do wiosennej ochrony herbicydowej zbóż bardzo dobrze sprawdzi się środek Biathlon® 4D. To selektywny herbicyd złożony z dwóch sprawdzonych i wysoce skutecznych substancji aktywnych: tritosulfuronu i florasulamu. Przeznaczony jest do zwalczania szerokiego spektrum gatunków chwastów dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych oraz jarych. 

Biathlon® 4D to produkt charakteryzujący się szerokim oknem zabiegowym. Może być stosowany do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego. Ten środek chwastobójczy występuje w postaci granul przeznaczonych do sporządzenia zawiesiny wodnej, co umożliwia szybką i bardzo dobrą rozpuszczalność, ale i efektywne wykorzystanie opryskiwacza. Produkt może być swobodnie mieszany z pozostałymi środkami: graminicydami, fungicydami czy regulatorami wzrostu. Biathlon® 4D, dzięki szybkiemu rozkładowi jest przy tym bezpieczny dla upraw następczych. 

Dawka zalecana herbicydu w oprysku na chwasty w zbożach wynosi 0,04–0,07 kg/ha. Natomiast w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów, przy zwalczaniu średnio wrażliwych gatunków lub w warunkach mniej sprzyjających rozwojowi zbóż rekomenduje się dodatek adiuwanta Dash® HC w ilości 1 l/ha.

Najważniejsze zalety herbicydu Biathlon® 4D to:

  • długi termin stosowania – aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego;
  • skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur;
  • swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin;
  • zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych.

Wiosenna ochrona herbicydowa zbóż 

Firma BASF, chcąc uzyskać kompleksowe rozwiązanie do wiosennej ochrony herbicydowej, stworzyła rozwiązanie zawierające: Biathlon® 4D + Mover® 75 WG + Dash® HC. Umożliwia ono walkę z chwastami jedno- i dwuliściennymi. Działanie opiera się na blokowaniu syntezy działania enzymów podczas syntezy aminokwasów, co skutkuje zahamowaniem syntezy aminokwasów. Jego efekty widoczne są w górnych częściach roślin – najpierw są to chlorozy, następnie prowadzące do nekroz, które z kolei doprowadzają do zahamowania wzrostu chwastów. 

Ogromną zaletą wskazanego rozwiązania jest niezależność od warunków atmosferycznych. Dodatkowo wystąpienie opadów godzinę po aplikacji produktów w żaden sposób nie wpływa na osłabienie ich działania.

Propozycja polecana jest w wypadku:

— zwalczania chwastów w zbożach ozimych, z wyjątkiem jęczmienia ozimego;

— obecności zbóż najpóźniej w fazie BBCH 31;

— wczesnych zabiegów – możliwość stosowania już od 5°C;

— pojawienia się zachwaszczenia ze strony np. miotły zbożowej.

Rekomendowana dawka: Biathlon® 4D 50 g/ha + Mover® 75 WG 120 g/ha + Dash® HC 0,5 l/ha.