Dopłaty, dotacje, pomoc finansowa dla rolników

Dopłaty, dotacje, pomoc finansowa dla rolników

Rolnictwo jest sektorem strategicznym dla większości państw, a rolnicy są odpowiedzialni za dostarczanie żywności do społeczeństwa. Z różnych przyczyn potrzebują oni wsparcia finansowego. Można wymienić tu: – konieczność wyrównanie niskich cen produktów rolnych, – wsparcie produkcji żywności, – ochronę środowiska i zasobów naturalnych, – poprawę warunków życia na wsi.

Skąd rolnicy mogą czerpać rzetelną wiedzę na temat możliwych do uzyskania dopłat i dotacji?

Źródła wsparcia dla rolników

Rolnicy mogą uzyskać informacje na temat dofinansowania poprzez kilka źródeł:

 1.   Agencje rządowe i urzędy
  Rolnicy mogą uzyskać informacje na temat dostępnych dofinansowań poprzez agencje rządowe, takie jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski województwa czy Powiatowy Urząd Pracy.
 2.   Strony internetowe
  Rolnicy mogą znaleźć informacje na temat dostępnych dofinansowań na stronach internetowych instytucji rządowych oraz organizacji branżowych i fundacji. Na stronach tych często znajdują się informacje o dostępnych programach, wymaganiach kwalifikacyjnych, harmonogramach składania wniosków i kontaktach do osób odpowiedzialnych za programy.
 3.   Konsultanci
  Rolnicy mogą skorzystać z usług konsultantów, którzy oferują poradnictwo i wsparcie przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Konsultanci ci mogą pracować na zlecenie agencji rządowych, firm doradczych, organizacji branżowych lub działać na własny rachunek.
 4.   Media branżowe
  Rolnicy mogą śledzić media branżowe, takie jak portale internetowe, jak na przykład https://agronomist.pl/artykuly/finanse, czasopisma i programy telewizyjne, które często zawierają informacje na temat nowych programów wsparcia, zmian w regulacjach i dobrych praktyk w pozyskiwaniu dofinansowań.

Agronomist.pl – źródło rzetelnej wiedzy dla rolników.

Z myślą o sektorze rolnym, w celu dostarczania aktualnej wiedzy i rozwiązań, we współpracy z BNP Paribas, powstał nowoczesny portal internetowy agronomist.pl.

Oprócz możliwości uzyskania informacji na temat dofinansowań, rolnicy mogą również korzystać w jego obrębie z aplikacji i narzędzi cyfrowych, które pozwolą na optymalizację pracy w gospodarstwie rolnym.