Nowe regulacje dotyczące przechowywania nawozów naturalnych: ważne zmiany dla rolników

Nowe regulacje dotyczące przechowywania nawozów naturalnych: ważne zmiany dla rolników

Zgodnie z nowymi regulacjami, przechowalnie nawozów naturalnych powinny mieć odpowiednią pojemność, aby umożliwić magazynowanie płynnych nawozów naturalnych przez co najmniej pół roku. W przypadku nawozów stałych, powierzchnia składowania musi być na tyle duża, aby zapewnić ich przechowywanie przez co najmniej 5 miesięcy.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 roku, dotyczącym programu azotanowego, który jest częścią „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2023 poz. 244), określono terminy adaptacji miejsc przechowywania nawozów naturalnych.

Komunikat wydany przez WODR przypomina, że zbliża się data końcowa do dostosowania powierzchni czy pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin ten obowiązuje podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP i upływa 31 grudnia 2024 roku.

Rolnicy mogą skorzystać z możliwości wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z przechowywaniem nawozów naturalnych. Dostępne jest to poprzez Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wsparcie to można uzyskać w ramach interwencji „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Nabór wniosków w tej sprawie przewidziany jest na 10 października bieżącego roku.

Więcej informacji dotyczących harmonogramu naboru wniosków oraz aktualnych informacji o naborach można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wsparcia na dostosowanie powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, korzystając z powyższego linku.