Odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby

Odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby

Uprawa kukurydzy na ziarno jest powszechnie stosowaną przez rolników metodą zagospodarowania słabszych ziem. Wynika to w głównej mierze z jej niewielkich wymagań glebowych. Jednak aby tak zlokalizowana plantacja generowała satysfakcjonujące zyski, powinniśmy odpowiednio zadbać o stanowisko i wybierać odpowiednie odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby.

Na jakich glebach uprawiać kukurydzę?

Z oficjalnych danych jednoznacznie wynika, że większość terenów użytkowanych rolniczo w Polsce to gleby słabe. Wiele z nich możemy jednak efektywnie wykorzystać pod uprawę kukurydzy. Choć wymagania kukurydzy dotyczące warunków glebowych nie są duże, unikajmy terenów podmokłych i ciężkich zwięzłych gleb.

Podstawowym problemem na takich stanowiskach jest ich powolne nagrzewanie się w okresie wiosennym. Powoduje to osłabienie wigoru, a co za tym idzie spowolnienie wzrostu kukurydzy w początkowych fazach rozwojowych, a ten okres jest kluczowy dla wykształcenie wysokiego potencjału plonotwórczego.

Po przeciwnej stronie mamy gleby lekkie, przepuszczalne i piaszczyste. Ich wadą jest ograniczona zasobność w składniki pokarmowe i zwiększone ryzyko okresowych niedoborów wody. Jednak z tymi ograniczeniami możemy sobie poradzić, właściwie dobierając zabiegi agrotechniczne, i co równie ważne, wysiewając odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby

Czy kukurydza wymaga żyznej gleby?

Jak wszystkie rośliny uprawne kukurydza potrzebuje do prawidłowego rozwoju składników odżywczych i wody. Jednak zapotrzebowanie odmian kukurydzy przeznaczonych na słabsze stanowiska jest relatywnie niskie. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy kukurydza wymaga żyznej gleby, możemy, nieco upraszczając, odpowiedzieć przecząco. Nie oznacza to jednak, że możemy zignorować zasobność gleby. Powinniśmy o nią zadbać, by uzyskać satysfakcjonujące plony. Jak to zrobić?

Przygotowanie słabej gleby pod kukurydzę

Poza zoptymalizowanym nawożeniem mineralnym powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na negatywne czynniki typowe dla tego typu stanowisk. Są nimi niewielka zawartość próchnicy, niekorzystna struktura gleby, ograniczona dostępność składników odżywczych i wody. Duże znaczenie ma też podwyższona presja chorób i szkodników, która może wynikać z uproszczonego płodozmianu. Skutecznym sposobem na ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników jest wysiewanie mieszanek międzyplonowych. 

Jakie odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby wybrać?

Jak wspomnieliśmy wyżej, kolosalne znaczenie dla wysokości plonu kukurydzy, ma wybór odmiany odpowiedniej do typu stanowiska, jakim dysponujemy. Dzięki nowoczesnej genetyce, w hodowli Lidea, wyselekcjonowano odmiany o wysokiej odporności zarówno na okresowe niedobory wody, jak i presję agrofagów. Te cechy w połączeniu z niewielkimi wymaganiami glebowymi pozwalają na wysokie i stabilne plonowanie w zróżnicowanych warunkach. Świetne odmiany kukurydzy na ziarno na słabe gleby znajdziemy w linii Tropical Dent. Poza bardzo dobrymi wynikami na słabszych stanowiskach, odmiany Tropical Dent cechują się szybkim oddawaniem wody pod koniec wegetacji. Pozwala to znacząco zredukować koszty suszenia kukurydzy.